Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Analyse en optimalisatie van substitutiebehandelingen in België (SUBANOP)

Onderzoeksproject DR/58 (Onderzoeksactie DR)


Personen :


Beschrijving :

Het SUBANOP-onderzoek wil een breed en actueel overzicht bieden van de substitutiebehandelingen voor opiaten in België. Het onderzoek vereist een multidisciplinaire aanpak. Het team is samengesteld uit onderzoekers en promotoren met expertise in de criminologie, sociologie, psychologie/ pedagogische wetenschappen, epidemiologie en geneeskunde/ psychiatrie.

Het onderzoek zal gebruik maken van een multi-methodisch onderzoeksdesign, met name een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve methodes. De zeven onderzoeksdoelstellingen worden weergegeven per werkpakket. :

1. Literatuurstudie (WP1): opstellen van een kritische analyse van beschikbare ‘review studies’ en meta-analyses betreffende substitutiebehandelingen.

2. Inventaris (WP2): ontwikkelen van 2 inventarissen inzake substitutiebehandelingen in België en het toetsen van deze inventarissen aan de bevindingen uit de internationale literatuurstudie: (a) de eerste inventaris behandelt het actueel aanbod van substitutiebehandelingen in België met betrekking tot type, omvang, geografische spreiding en zorgstructuren. (b) de tweede inventaris behandelt het actueel aanbod van vormingen, opleidingen en intervisies voor de aanbieders van substitutiebehandelingen in België.

3. Bevraging van aanbieders van substitutiebehandelingen via een online survey (WP3) om een overzicht te verkrijgen van kernelementen van substitutiebehandeling in België, met een focus op de psychosociale begeleiding. De vragenlijst wordt gebaseerd op WP1 en WP2, en verstuurd aan de huidige aanbieders die werden geïnventariseerd in WP2.

4. Meten van de behandelingstevredenheid bij patiënten binnen de diverse types van substitutiebehandeling, d.m.v. een semi-gestructureerde vragenlijst (WP4)

5. Analyse van de karakteristieken van patiënten in substitutiebehandeling via een secundaire analyse van reeds verzamelde data (database Nationale Registatie Substitutiebehandelingen en vorige Belgische onderzoeken) (WP 5).

6. Bereiken van consensus betreffende een uitvoerbare, evidence-based richtlijn voor de behandeling en begeleiding van opiaatafhankelijke individuen in substitutiebehandeling, met de focus op de psychosociale begeleiding, via het toepassen van de Delphi-methode op een panel van experts. Dit panel zal bestaan uit praktijkwerkers met uiteenlopende achtergronden (WP6).

7. Ontwikkelen van beleidsaanbevelingen met het oog op het remediëren van de geïdentificeerde knelpunten. Hiertoe worden drie gemengde focusgroepen georganiseerd, die de huidige realiteit weerspiegelen (één per gewest: Vlaams -, Brussels-Hoofdstedelijk – en Waals Gewest) (WP7).

Tot slot zullen de resultaten van de verschillende WP geïntegreerd worden in een onderzoeksrapport (WP 8).


Documentatie :

Analysis and Optimization of Substitution Treatment in Belgium : final report  VANDER LAENEN, Freya - VANDERPLASSCHEN, Wouter - SMET, Valérie ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2013 (SP2556)
[Om te downloaden

Analyse en optimalisatie van substitutiebehandelingen in België. Conclusies en aanbevelingen : samenvatting    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2013 (SP2560)
[Om te downloaden

Analyse et optimalisation des traitements de substitution en Belgique. Conclusions et recommandations : résumé    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2013 (SP2561)
[Om te downloaden

Analysis and optimization of substitution treatment in Belgium. Conclusions and recommendations : summary    Brussels : Federal Science Policy, 2013 (SP2562)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid