Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Hazards of illicit cannabis cultivation for public, users and intervention staff (HILCAN)

Onderzoeksproject DR/67 (Onderzoeksactie DR)


Personen :

 • Dr.  VAN DAMME Patrick - Universiteit Gent (UGent)
  Coördinator van het project
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/1/2014-31/12/2014
 • Prof. dr.  TYTGAT Jan - Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/1/2014-31/12/2014

Beschrijving :

Problematiek

Het toenemend aantal inbeslagnames van cannabisplantages in België heeft ook in toenemende mate een maatschappelijke impact. De plantages worden vaak uitgebaat door criminele organisaties (met een uitvalsbasis die zich vaak in Nederland situeert), wat overlast en veiligheidsproblemen met zich meebrengt. Bovendien is er toenemende bezorgdheid omtrent een aantal aan de illegale cannabisteelt verbonden gezondheids- en veiligheidsaspecten. Belanghebbenden hierbij zijn vooral:

• het interventiepersoneel en de ontmantelingsbedrijven: bij het betreden en/of ontmantelen van de teeltruimtes kunnen zich een aantal veiligheidsrisico's voordoen: booby traps, onveilige elektrische bedrading, toxische atmosfeer door bv. ozongenerators of recent uitgevoerde pesticidenbehandelingen, en rondslingerende toxische en/of allergene bestanddelen (cannabistoppen zelf, pesticiden en/of groeibevorderaars), en hoge UV-straling uit de assimilatielampen;

• de directe omgeving van de plantage: de hoger beschreven problemen kunnen eveneens een bedreiging vormen voor de buurt waarin de teelt zich voordoet, vooral als dit in dichtbevolkt gebied gebeurt;

• cannabisgebruikers: problemen door pesticide-residuen of andere plantadditieven op de geoogste cannabistoppen; en/of hoge gehaltes aan cannabinoïden.

Doelstellingen

• Volledige inventarisatie van de potentiële risico's die zich bij de teelt en gebruik van cannabis maar ook bij de betreding en ontmanteling van plantages voordoen;
• ontwikkelen van eenduidige richtlijnen voor politie en de overheid om de gezondheidsrisico's die zich bij de cannabisteelt en –gebruik en bij het betreding en ontmantelen van plantages voordoen, in te perken.

Methodologie

Het project is heel interdisciplinair en combineert landbouwkundige expertise en productkennis (pesticides, meststoffen, etc.) in de cannabisteelt met de toxicologische expertise en analyses. Het project start met een literatuurstudie (voornamelijk buitenlandse rapporten en wetenschappelijke artikelen) omtrent de veiligheidsaspecten van cannabisplantages. Vervolgens zal in nauwe samenwerking met de Belgische Federale Politie een representatief aantal in beslag genomen cannabisplantages worden bezocht waarbij gegevens omtrent de aangetroffen producten en de technische installatie systematisch zullen worden opgetekend en staalname van aangetroffen producten, atmosfeer en cannabisplanten zal worden verricht. De stalen worden vervolgens aan een toxicologische analyse onderworpen (THC-gehaltes, pesticidenresidu’s, etc.).

Verwachte resultaten

De onderzoeksresultaten zullen voor het eerst de omvang en de ernst van de aan cannabis gelieerde gezondheidsproblemen in kaart brengen. Nu wordt bv. Pesticidegebruik in de cannabisteelt door de politie vermoed door het aantreffen van lege bussen, maar een bondig en volledig overzicht van wetenschappelijk bepaalde concentraties aan insecticides in plantstalen, concentraties aan ozon, CO en andere contaminanten in luchtstalen, en concentraties aan vervuilende stoffen in afvalwater en of lokale waterbronnen, is momenteel niet voorhanden. Uiteindelijk zal een handleiding worden opgesteld die de veiligheid van interventies door politie, brandweer en ontmantelingspersoneel gevoelig moet verhogen.


Documentatie :

Gevaren van de illegale binnenteelt van cannabis voor de omgeving en interventiepersoneel (HILCAN) : eindrapport  Tytgat, Jan - Van Damme, Patrick - Cuypers, Eva ... et al.  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2017 (SP2673)
[Om te downloaden

Gevaren van de illegale binnenteelt van cannabis voor de omgeving en interventiepersoneel (HILCAN) : annexe  Tytgat, Jan - Van Damme, Patrick - Cuypers, Eva ... et al.  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2017 (SP2674)
[Om te downloaden

Gevaren van de illegale binnenteelt van cannabis voor de omgeving en interventiepersoneel (HILCAN) : samenvatting  Tytgat, Jan - Van Damme, Patrick - Cuypers, Eva ... et al.  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2017 (SP2675)
[Om te downloaden

La culture illicite de cannabis en intérieur - les dangers pour l'environnement et le personnel d'intervention (HILCAN) : résumé  Tytgat, Jan - Van Damme, Patrick - Cuypers, Eva ... et al.  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2017 (SP2676)
[Om te downloaden

Hazards of illicit indoor cannabis cultivation for the environment and intervention staff (HILCAN) : summary  Tytgat, Jan - Van Damme, Patrick - Cuypers, Eva ... et al.  Brussels : Belgian Science Policy, 2017 (SP2677)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid