Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

The Law of 2009 concerning the selling and serving of alcohol to youths: from state of the art to assessment (ALCOLAW)

Onderzoeksproject DR/71 (Onderzoeksactie DR)


Personen :


Beschrijving :

Beschrijving van het project :

In België is de wettelijke leeftijd om sommige alcoholhoudende dranken te nuttigen op zestien jaar vastgelegd. Uit verschillende enquêtes blijkt duidelijk dat de meeste jongeren dat al voor die leeftijd doen (Melis et al. 2013). Uit een enquête van het OIVO in 2010 bij 2 519 jongeren, blijkt immers dat 65% van de jongeren in de leeftijdsgroep 10-17 jaar al alcohol heeft gedronken en dat 28% van hen minstens één glas alcohol per week drinkt.

Een van de genomen regeringsmaatregelen om de toegang tot alcoholhoudende dranken te beperken is een wettelijke minimumleeftijd vastleggen. Uit studies, waaronder die van Achterberg (2011), blijkt dat een efficiënte beleidsmaatregel te zijn. In 2009 werd de Belgische wetgeving ter zake gewijzigd, met als uitgangspunt het vaste voornemen van detailhandelaars geen alcohol te verkopen aan minderjarigen. Dat heeft slechts kans op slagen als die handelaars de wetgeving goed kennen. In een andere studie van het OIVO waarbij een beroep werd gedaan op mystery shoppers, blijkt immers dat acht op de tien minderjarigen er toch in slagen alcoholhoudende dranken te kopen. Uiteindelijk bewijst dat dat een federaal, regionaal of lokaal beleid zonder sancties niet volstaat (Gosselt et al., 2007; WHO, 2006).

De Belgische alcoholwetgeving van 2009 werd tot op heden niet geëvalueerd. In een onderzoeksproject wordt daar nu een mouw aan gepast, waarbij zes doelstellingen worden nagestreefd (ondergebracht in aparte Work Packages (WP)):

- WP 1. kritische analyse van relevante indicatoren van alcoholconsumptie bij jongeren, getoetst aan het in 2009 geregeld wettelijk systeem
- WP 2. empirische evaluatie van de impact van wet van 2009 op het gebied van consumptie en beschikbaarheid
- WP 3. evaluatie van de kennis van handelaars en jongeren van de wet van 2009
- WP 4. haalbaarheidsstudie over "mystery shoppers"
- WP 5. vooruitblik op grond van de praktische toepassing van de wetgeving van 2009 door de werknemers die instaan voor gezondheidspreventie en -bevordering
- WP 6. algemene besluiten en beleidsaanbevelingen


Documentatie :

The Law of 2009 concerning the selling and serving of alcohol to youths: from state of the art to assessment (ALCOLAW) : final report  Van Havere, T. - Dirkx, N. - Vander Laenen, F.... et al  Brussels : Belgian scientific Policy, 2018 (SP2748)
[Om te downloaden

De Wet van 2009 over het verkopen en schenken van alcohol aan jongeren: stand van zaken en evaluatie (ALCOLAW): samenvatting  Van Havere, T. - Dirkx, N. - Vander Laenen, F.... et al  Brussel : Federaal wetenschapsbeleid, 2018 (SP2749)
[Om te downloaden

La loi de 2009 concernant la vente et le service d’alcool aux jeunes: de l’esprit de la loi à se mise en application (ALCOLAW): résumé  Van Havere, T. - Dirkx, N. - Vander Laenen, F.... et al  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2018 (SP2750)
[Om te downloaden

The Law of 2009 concerning the selling and serving of alcohol to youths: from state of the art to assessment (ALCOLAW): summary  Van Havere, T. - Dirkx, N. - Vander Laenen, F.... et al  Brussels : Belgian scientific Policy, 2018 (SP2751)
[Om te downloaden

The Law of 2009 concerning the selling and serving of alcohol to youths: from state of the art to assessment (ALCOLAW) : policy recommendations  Van Havere, T. - Dirkx, N. - Vander Laenen, F.... et al  Brussels : Belgian scientific Policy, 2018 (SP2752)
[Om te downloaden

The Law of 2009 concerning the selling and serving of alcohol to youths: from state of the art to assessment (ALCOLAW) : policy recommendations Overview  Van Havere, T. - Dirkx, N. - Vander Laenen, F.... et al  Brussels : Belgian scientific Policy, 2018 (SP2753)
[Om te downloaden

De Wet van 2009 over het verkopen en schenken van alcohol aan jongeren: stand van zaken en evaluatie (ALCOLAW) : beleidsaanbevelingen  Van Havere, T. - Dirkx, N. - Vander Laenen, F.... et al  Brussel : Federaal wetenschapsbeleid, 2018 (SP2754)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid