Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Profileren van ecstasytabletten (XTsee)

Onderzoeksproject DR/27 (Onderzoeksactie DR)


Personen :


Beschrijving :

Na Nederland is België één van de belangrijkste producenten van ecstasy in de wereld. Men schat dat 14 percent van de ecstasytabletten in de wereld in België geproduceerd is. In 2004 werden 8 clandestiene laboratoria ontmanteld en werden er zeven miljoen ecstasytabletten in beslag genomen. De Belgische Federale Politie schat dat er slechts 7-8% van de clandestiene ecstasy productie in beslag genomen wordt, zodat elk jaar 80 miljoen tabletten worden geproduceerd. Momenteel is de analyse van de ecstasytabletten meestal beperkt tot de grootte, het gewicht, de kleur, het logo en de samenstelling van de tabletten. Een echte profilering wordt er niet uitgevoerd. Er is echter vraag naar een meer gedetailleerde profilering, zodat de individuele tabletten teruggekoppeld zouden kunnen worden naar de clandestiene laboratoria. In beslag genomen tabletten kunnen door het profileren gelinkt worden, waarbij drugshandelroutes geïdentificeerd worden.

In een eerste fase worden stalen van verschillende laboratoria en grote drugsvangsten verzameld. Zowel in de laboratoria als bij de drugsvangsten, zullen verschillende stalen genomen worden, om zo steekproeven uit vermoedelijk verschillende containers/loten te verkrijgen. Deze stalen zullen ons toelaten om de nuttigste parameters te kiezen voor het bepalen van de intra-lot variatie en om het onderscheid te maken tussen loten uit verschillende en loten uit éénzelfde laboratoria. Een vraag die zich stelt is of de variabiliteit tussen chemici en laboratoria veel groter is dan de lot-tot-lot variabiliteit. Deze vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden zonder toegang tot de verschillende productieloten van verschillende laboratoria.

De tabletten zullen in een tweede fase gefotografeerd en fysisch onderzocht worden. Parameters die hierbij van belang zijn, zijn onder andere gewicht, grootte (dikte en straal), vorm, kleur van het oppervlak, kleur van de tablet, logo (voor- en achterkant), inkeping, korreligheid, verhoging van de rand, coating en eventuele geur.

Een derde fase omvat het chemisch profileren van de ecstasytabletten. Door het chemisch profileren kunnen de synthetische routes die zijn gebruikt om deze drugs te vervaardigen geïdentificeerd worden. Op deze manier kunnen dan de nodige grondstoffen gecontroleerd worden. Ook additieven of onzuiverheden die, wegens inherente gevaren, een gevaar voor de volksgezondheid kunnen betekenen, kunnen worden geïdentificeerd.

Illegale ecstasy wordt volgens drie verschillende methoden bereid. De meest populaire methode voor de illegale productie van ecstasy is de reductieve aminatie van 1-(3,4-methyleendioxyfenyl)-2-propanon (PMK). In de clandestiene laboratoria wordt een diversiteit aan reducerende agentia gebruikt, maar het meest voorkomend zijn reductie met als katalysator PtO of reductie met NaBH4 bij een lage temperatuur. De andere methoden voor productie van illegale ecstasy zijn de Leuckart reactie en brominatie van safrol.

Voor het chemisch profileren wordt gebruik gemaakt van twee analysemethoden, namelijk een niet-destructieve methode met Raman Spectroscopie (RS) en een destructieve methode met Gas Chromatografie – Massa Spectroscopie (GC-MS). Door middel van literatuur, contact met het onderzoeksproject CHAMP (Collaborative Harmonisation of Methods for Profiling of Amphetamine Type Stimulants ) en proefondervindelijk onderzoek zullen methodes ontwikkeld, gevalideerd en toegepast worden voor het profileren. GC-MS is reeds een gevestigde waarde voor het profileren van illegale drugs. Vergelijking van de resultaten van RS, een nieuwe en snelle methode, met de resultaten van GC-MS, een arbeidsintensieve methode, kan misschien waardevolle bijkomende informatie verstrekken.

In een vierde en laatste fase zullen de resultaten in een databank gebracht worden. Het betreft hier de resultaten van zowel de fysische als de chemische profilering. Vervolgens zullen de zoekalgoritmen getest worden. De verschillende tabletten/loten zullen vergeleken, en indien mogelijk, gematcht worden.


Documentatie :

Profileren van ecstasytabletten  Devuyst, Elke - Lamping, Sarah - Verstraete, Alain  Gent : Academia Press, 2007 (PB6201)

Profilage chimique des drogues de synthèse (XTsee) : résumé    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2007 (SP1752)
[Om te downloaden

Profileren van ecstasytabletten : samenvatting    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2007 (SP1753)
[Om te downloaden

Profiling of ecstasy tablets : summary    Brussels : Federal Science Policy, 2007 (SP1754)
[Om te downloaden

Over deze website

Uw privacy

© 2018 POD Wetenschapsbeleid