Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Opsporen van de genetische effecten en de kankergevaren veroorzaakt door industriële toxische stoffen

Onderzoeksproject HH/10/014 (Onderzoeksactie HH)


Personen :


Beschrijving :

Dit multidisciplinaire project heeft tot doel om, in nauwe samenwerking met de arbeidsgeneesheren, nieuwe methoden te ontwikkelen voor het vroegtijdig vaststellen van:

- de genetische schade bij mensen die beroepsmatig zijn blootgesteld aan kankerverwekkende produkten;
- het blijven voortbestaan of het genezen van de ontstane letsels;
- het bestaan van eventuele genetische hypergevoeligheden.

Deze benadering zal op efficiënte wijze bijdragen aan het verminderen van het risico voor de gezondheid in de industrie.

Aromatische aminen en ethyleenoxyde zijn de door ons gekozen chemische stoffen die door mutagene mechanismen hun kankerverwekkende eigenschappen uitoefenen.

Om de blootstelling aan aromatische aminen te bestuderen, hebben wij arbeiders genomen uit een bedrijf dat gespecialiseerd is in de synthese van kleurstoffen voor de textiel-, leder- en papierindustrie. Voor de blootstelling aan ethyleenoxyde viel de keuze op mensen die werkzaam zijn in de sterilisatiediensten van ziekenhuizen.


Over deze website

Uw privacy

© 2018 POD Wetenschapsbeleid