Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Alternatieve methode om de risico's te evalueren veroorzaakt door organische verontreinigde stoffen op ecosystemen en op gezondheid

Onderzoeksproject HH/12/046 (Onderzoeksactie HH)


Personen :


Beschrijving :

PCBs, polychlorobiphenielen, heel weinig of niet gemetaboliseerde en goed in vet oplosbare pesticiden zijn verontreinigende stoffen die zich in de organismen in aanmerkelijk hogere concentraties ophopen dan in het abiotisch milieu. Door de verschillende gevoeligheid van de soorten voor PCB's, hebben deze in de ecologische ketens tot een grondige verstoring geleid.

De lever, een detoxicatieorgaan, is in staat hoge PCB-concentraties op te stapelen.
Sommige soortgenoten van de PCB's hebben biologische gevolgen die vergelijkbaar zijn met die van dioxine. De meeste gekende werking van PCB's op de lever is de inductie van cytochroom P-450 mono-oxygenasen.


Over deze website

Uw privacy

© 2017 POD Wetenschapsbeleid