Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Ontwikkeling van snelle kwaliteitstesten voor het geodetische "European Reference Frame " GPS netwerk ten behoeve van nieuwe wetenschappelijke toepassingen

Onderzoeksproject MO/33/008 (Onderzoeksactie MO)


Personen :

  • Dr.  BRUYNINX Carine - Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB)
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 1/1/2002-31/12/2005

Beschrijving :

Het EUREF Permanent Netwerk (EPN) is een wetenschappelijk netwerk van permanente GPS stations waarvan de wekelijks berekende coördinaten gebruikt worden om het “European Terrestrial Reference System” (ETRS89) te realiseren. Het EPN Centraal Bureau (CB) valt onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB).
Recent heeft het EPN de aandacht getrokken van andere wetenschappelijke disciplines zoals geodynamica, bewaking van het gemiddeld zeeniveau en klimaatstudies. Mede door deze trend evolueert het EPN naar een werking in quasi reële tijd.

Dit project beoogt snelle kwaliteitstesten te ontwikkelen voor alle niveaus van het EPN (ruwe GPS data, datastroom en coördinaten). Deze testen spelen in op de noden van de nieuwe wetenschappelijke toepassingen en zullen door het EPN CB aangewend worden om het netwerk permanent te bewaken.


Over deze website

Uw privacy

© 2018 POD Wetenschapsbeleid