Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Paracriene en transcriptionele controle van celdifferentiatie in ontwikkeling en herstel van organen

Onderzoeksproject P7/07 (Onderzoeksactie P7)


Personen :


Beschrijving :

Het P/VII netwerk DEVREPAIR komt voort uit een nieuw netwerk in P/V dat werd voortgezet in P/VI en waarin ontwikkelingsbiologen op een uiterst interactieve manier de paracriene en transcriptionele regulatie van embryo-ontwikkeling bestudeerden, vooral van geselecteerde signalistaiessytemen (zoals die van de TGFβ familie) en processen (zoals vroege embryo-ontwikkeling en de biologie van bloedvaten). De belangrjikste doelstelling van DEVREPAIR is om een 5-jaar basisonderzoeksproject te ontwikkelen dat de studies van embryonale ontwikkeling nu dichter bregnt bij studies van herstel van gewonde weefsels en organen. Het onderzoeksprogramma van DEVREPAIR wordt uitgevoerd door 8 partners van 4 Belgische en 2 Nederlandse universiteiten, en vele van deze partners hebben ook geassocieerde, lokale teams (11 in totaal), waarvan enkele jonge en ontluikende teams zijn.

DEVREPAIR heeft beslist om moleculair embryologen, die sterk geïnteresseerd zijn hun onderzoek progressief onder te brengen in eht domein van regeneratieve geneeskunde, samen te brengen met stamcelonderzoekers die volop de nieuwe mogelijkheden exploreren om celstatus (pluripotentie, differentiatie) and cellot (diiferentiatie t.o.v. dedifferentiatie) te beïnvloeden door transfectie van transcriptiefactoren, of gedetailleerde vergelijkingen maken in differentiatie potentieel van normale en van ziektes afkomstige progenitorcellen op moleculair en soms zelfs genoomwijde vlak. Nieuwe teams in DEVREPAIR hebben een sterke expertise in het etableren en gebruiken van diermodellen voor weefselherstel waarin celgebaseerd herstel, celgebonden pathologie, of celtypes in hun multicellulaire niche, kan bestudeerd worden door reactivatie van endogene stam-/progenitorcellen of via transplantatie van kandidaat celtypes en –status na hun isolatie en expansie ex vivo. DEVREPAIR bevat ook sterke 'omics' en beeldvorming/celmanipulatie technologieplatformen, die absoluut nodig zijn voor dit type multi-disciplinair onderzoek, en die niet alle samen beschikbaar kunnen zijn in één en hetzelfde departement en zelfs universiteit. Vele van de teams in DEVREPAIR kunnen zich positioneren in 2 van de 4 gebieden (moleculaire embryologie, stamcelonderzoek, diermodellen, technologie). DEVREPAIR stelt voor het eerst voor om in België een virtueel instituut voor basisonderzoek van voldoende kritische massa op te zetten en het onderzoek te integreren in deze vier gebieden. Heel specifiek zal DEVREPAIR hiervoor de expertise samenbrengen in ontwikkelingsbiologie, stamcelonderzoek, moleculaire celbiologie, biochemie en genomics, cel-cel communicatie, celadhesie en –migratie, signaaltransductie, regulatie van genexpressie, en weefselherstel. Dit maakt DEVREPAIR een uitgelezen multi-disciplinair netwerk voor basisonderzoek en een ideale multi-universitaire context waar ook jonge onderzoekers van elk van de deelnemende teams zullen ghetraind worden als de multi-disciplinaire wetenschappers van de toekomst.

Het onderzoeksprogramma van DEVREPAIR is onderverdeeld in 5 delen (WPs), meteen ook de eigenheid van DEVREPAIR illustrerend, nl. zijn basisonderzoek naar stamcel identiteit en differentiatie in celcultuur (WP1), en zijn intentie om moleculaire signalisatie, en cellijnrestrictie en celdifferentiatie in ontwikkelende embryo's (muis, zebravis, kikker) (WP2) en adulte stamcelcompartementen te verbinden met pathologie (WP3) en weefselherstel (WP4). Elk van deze WPs is sterk afhankelijk van het gebruik van technologieën van WP5, gaande van 'omics' tot genexpressie/eiwit detectie tot celtracing in vivo. De structuur van het project, en de keuze van celtypes, weefsels en organen en diermodellen, wordt meer in detail besproken in de projectbeschrijving.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid