Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Belgisch netwerk voor stochastische modellering, analyse, ontwerp en optimalisatie van communicatiesystemen

Onderzoeksproject P7/23 (Onderzoeksactie P7)


Personen :

 • Prof. dr.  VANDENDORPE Luc - Université Catholique de Louvain (UCL)
  Coördinator van het project
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/10/2012-30/9/2017
 • Prof. dr.  MOONEN Marc - Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/10/2012-30/9/2017
 • Dr.  BRUNEEL Herwig - Universiteit Gent (UGent)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/10/2012-30/9/2017
 • Dr.  ROGIER Hendrik - Universiteit Gent (UGent)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/10/2012-30/9/2017
 • Dr.  DEBBAH Mérouane - Ecole supérieure d'électricité (SUPELEC)
  Betoelaagde buitenlandse partner
  Duur: 1/10/2012-30/9/2017
 • Dr.  TIJHUIS Anton - Technische Universiteit Eindhoven (TUE)
  Betoelaagde buitenlandse partner
  Duur: 1/10/2012-30/9/2017
 • Dr.  BOXMA Onno J. - Technische Universiteit Eindhoven (TUE)
  Betoelaagde buitenlandse partner
  Duur: 1/10/2012-30/9/2017

Beschrijving :

Het project gaat over «bedrade en draadloze digitale communicatieverbindingen en -netwerken», en beslaat in het bijzonder de volgende gebieden: modellering en analyse van verkeersstromen, modellering en manipulatie van communicatiekanalen, optimaal ontwerp van algoritmen voor zenders, ontvangers, toewijzing van communicatiemiddelen (bandbreedte, vermogen, ...), buffering en schedulering.

De recente omwentelingen en nieuwe uitdagingen in dit domein vereisen een gecoördineerde en voortgezette onderzoeksinspanning. Wij vermelden in het bijzonder coöperatieve en gerelayeerde communicatie; beheer en manipulatie van interferentie in communicatiesystemen of printplaten werkend aan hoge bitsnelheid, die onderhevig zijn aan overspraak of in-band interferentie; cognitie in netwerken; heterogeniteit en onregelmatigheid van verkeersstromen, evenals differentiatie van dienstverlenings¬kwaliteit (QoS, Quality of Service). Bovendien moeten de nieuwe modellen, analyses en prestatiematen niet enkel informatiesnelheid, bit- en pakketfoutkansen, verlies of vertraging van pakketten in kaart brengen, maar evenzeer aspecten als billijke verdeling van capaciteit, prioriteit, energie-efficiëntie en complexiteit, en dit vanuit een zo globaal mogelijk standpunt.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid