Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Wetenschappelijke relevantie en irrelevantie van de genetische susciptibiliteit bij normstelling voor risicobeheersing

Onderzoeksproject PS/17 (Onderzoeksactie PS)


Personen :


Beschrijving :

- De associatie tussen benzeen geïnduceerde afwijkingen in het perifere bloedbeeld en genetische polymorfismen met als doel de mogelijke relevantie of irrelevantie van het gebruik van genetische en van niet genetische testen/praktijken bij aanwervingonderzoeken en periodieke medische onderzoeken ter preventie van hematolymfopoiëtische afwijkingen te bestuderen.

- Hypotheses genereren over de relatie tussen genetische gevoeligheidsfactoren, waarvan bekend is dat ze betrokken zijn in het metabolisme van xenobiotische agentia, en het effect van gematigde blootstelling aan benzeen op het perifeer bloedbeeld van gezonde werknemers;

- Bijdragen tot een beter begrip van de relatie tussen environmenteel geïnduceerde veranderingen in het perifeer bloed en het risico voor enerstige hematolymfopoiëtische aandoeningen.


Documentatie :

Wetenschappelijke relevantie en irrelevantie van de genetische vatbaarheid voor normstelling bij risicobeheersing : eindrapport    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2007 (SP1849)
[Om te downloaden

Scientific relevance and irrelevance of genetic susceptibility for standard setting in risk control : final report    Brussels : Belgian Science Policy, 2007 (SP1850)
[Om te downloaden

Pertinence et non-pertinence de la susceptibilité génétique lors de l’établissement de normes dans le cadre du contrôle des risques : résumé    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2007 (SP1851)
[Om te downloaden

Wetenschappelijke relevantie en irrelevantie van de genetische vatbaarheid voor normstelling bij risicobeheersing : samenvatting    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2007 (SP1852)
[Om te downloaden

Scientific relevance and irrelevance of genetic susceptibility for standard setting in risk control : summary    Brussels : Belgian Science Policy, 2007 (SP1853)
[Om te downloaden

Over deze website

Uw privacy

© 2018 POD Wetenschapsbeleid