Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Optische teledetectie van kustwateren (BELCOLOUR)

Onderzoeksproject S0/00/003 (Onderzoeksactie S0)


Personen :

 • Dr.  RUDDICK Kevin - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2001-30/6/2006
 • Prof. dr.  LANCELOT Christiane - Université Libre de Bruxelles (ULB)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2001-30/6/2006
 • Dhr.  DEBRUYN Walter - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2001-30/6/2006

Beschrijving :

Thema en situering

Het project hoort thuis in het onderzoeksdomein "Studie en beheer van kustgebieden".

De op basis van satellietgegevens verkregen kaarten met chlorofylconcentraties van de grote wateren (i.e. niet kustgebonden) worden tegenwoordig als betrouwbaar beschouwd en worden routinematig aangewend in verschillende toepassingen waaronder de modellering van de globale koolstofcyclus, de visvangst, en als wetenschappelijke ondersteuning in verschillende andere oceanografische disciplines. Toepassingen in de kustwateren verschijnen (zie formulier K) maar blijven beperkt omwille van de actuele kwaliteit van de beeldafgeleide producten.

De nieuwe generatie sensoren (MODIS, MERIS, CHRIS, GLI) bieden een veelbelovende verbetering van de beeldafgeleide producten, in het bijzonder wat betreft de kaarten met chlorofylconcentraties. Het project BEL-COLOUR heeft tot doel de algorithmen die noodzakelijk zijn bij de ingebruikname van die nieuwe sensoren te verbeteren.

Doelstellingen

Het hoofdobjectief van het voorstel is het verbeteren van de theoretische basis en van de programmatuur wat de aanwending toelaat van toepassingen gebaseerd op de teledetectie van de materie in suspensie en van het chlorofyl in de kustwateren. De reeds bestaande producten zullen verbeterd worden dank zij theoretische vorderingen en het gebruik van nieuwe sensoren. De kwaliteit van de eindproducten zal onderzocht worden en de toekomstige toepassingen voorbereid.


Documentatie :

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid