Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Geïntegreerde monitoring van het Congo bekken voor koolstof mitigatie en biodiversiteit in bosbestanden (COBIMFO)

Onderzoeksproject SD/AR/01A (Onderzoeksactie SD)


Personen :

 • Dr. Ir.  BOECKX Pascal - Universiteit Gent (UGent)
  Coördinator van het project
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/12/2010-1/9/2015
 • Dr.  BEECKMAN Hans - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/12/2010-1/9/2015
 • Dr.  VERHEYEN Erik - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/12/2010-1/9/2015
 • Dr.  DESSEIN Steven - Nationale Plantentuin van België (NPB)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/12/2010-1/9/2015
 • Dr.  LEIRS Herwig - Universiteit Antwerpen (UA)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/12/2010-1/9/2015
 • Prof. dr.  DEFOURNY Pierre - Université Catholique de Louvain (UCL)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/12/2010-1/9/2015
 • Dr.  VERBEECK Hans - Universiteit Gent (UGent)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/12/2010-1/9/2015
 • Prof. dr.  BOGAERT Jan - Université de Liège (ULG)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/12/2010-1/9/2015

Beschrijving :

Context

Dit projectvoorstel is gesitueerd in de context van het United Nations Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries programma. UN-REDD+ zal een financiële waarde creëren voor duurzame bosmanagementinitiatieven die koolstofstocks in bossen verhogen, maar het effect van UN-REDD+ op biodiversiteit is grotendeels onbekend.
De bosbestanden van D.R. Congo zijn gekozen als studiegebied omwille van het feit dat: (1) D.R. Congo één van de 9 pilootlanden is in het UN-REDD+ programma; (2) er een gebrek is aan informatie is omtrent de huidige en toekomstige C stocks en fluxen in de bosbestanden van D.R. Congo wat tot onzekerheid in het globale C budget leidt; (3) Centraal Afrikaanse tropische regenwouden een onverkende en bedreigde hotspot voor biodiversiteit zijn, (4) niet-beschermde gebieden een hoge potentiële vatbaarheid voor bosdegradatie hebben in D.R. Congo; en (5) het succes van UN-REDD+ in Congo zal afhangen van de impact op biodiversiteit.

Projectbeschrijving

Doelstellingen

De doelstelling van dit project is om baseline referentiedata omtrent koolstofbalans en biodiversiteit in onverstoorde en verstoorde tropische bosecosystemen van het Congo-bekken te genereren, alsook om een verhoogd inzicht in de relatie tussen beide factoren te verkrijgen in functie van bosmanagementactiviteiten.

Methodologie

We zullen boven- en ondergrondse bodemkoolstofstocks en biodiversiteitsindices meten langsheen een bosproductiviteitsgradient (15 sites) in het Yangambi Man and Biosphere reserve (Y-MaB), alsook de directe relatie tussen boskoolstofstocks en biodiversiteit langsheen deze bosproductiviteitsgradient (PG-CB). De verschillende sites die zich situeren langsheen de productiviteitsgradient zullen geselecteerd worden op basis van teledectectietechnieken en in situ validatie. Koolstofstocks zullen bestudeerd worden in boskern- en randzones. We zullen een dataset van biodiversiteitsindices opmaken die betrekking heeft op lichens, fungi, hogere vasculaire planten, mieren en termieten, spinnen, vliegen, bijen, arthropoden en knaagdieren. Het werk zal in praktijk gebracht worden door middel van zes complementaire werkpakketten (selectie van het studiegebied, koolstofinventarisatie, biodiversiteitsmonitoring, integratie van koolstof- en bioversiteitsdata, en besluiten en suggesties voor duurzaam beleid).

Interactie tussen de verschillende partnerrs

Alle betrokken partners delen een gemeenschappelijke interesse in Afrikaanse tropische bosecologie en natuurbescherming. De partners hebben complementaire onderzoeksgebieden die het volledige spectrum van onderzoeksaspecten in dit project omvatten. De experimentele voor PG-CB set-up is dezelfde voor alle partners en zal aldus in de meetcampagnes van alle partners geïmplementeerd worden. Dit aspect zal het de interpretatie van de resultaten en de statische analyses vergemakkelijken.

Verwachte resultaten en/of producten

We zullen een set van aanbevelingen voor beleidsmakers naar voren brengen ter verbeterde implementatie en aanpassing van internationale programma’s zoals UN-REDD+, UNFCCC, WWF, ICCN (Intercultural Conflict, Communication and Negotiation), DGOS (Belgian Development Cooperation), IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), etc.
We zullen de resultaten rapporteren aan internationale organizaties zoals het Smithsonian Institution Global Earth Observations, Observatory for the Forests of Central Africa (OFAC), the Barcode of Life, Carbon-biodiversity Atlas, etc.
We zullen communiceren via populaire media naar een breder publiek (YouTube, Twitter, en Web-Blogs om wetenschappers, politiekers, NGO’s te informeren omtrent de meest in het oog springende resultaten van onze meetcampagnes).
We zullen de resultaten presenteren op internationale symposia en via publicaties. Dit werk zal toelaten om de resultaten te publiceren in topwetenschappelijke tijdschriften zoals “Nature Geoscience” and “Nature Climate Change”, “BMC Biology” and “Conservation Biology”.

Partners

Activiteiten
Het kernteam “site selectie” zal de keuze van de verschillende studieplots organiseren. Het team bestaat uit H. Beeckman (P3, Nationaal Museum voor Centraal Afrika), P. Defourny (P5, Université Catholique de Louvain), P. Boeckx/D. Huygens (Coördinatie, C, Universiteit Gent), H. Verbeeck/K. Steppe (P2, Universiteit Gent), J. Bogaert (P4, Université de Liège) and S. Dessein (P6, Nationale Plantentuin van België).
Het kernteam “koolstof”, bestaande uit C, P2, P3 en P4 is verantwoordelijk voor de coördinatie van alle activiteiten die betrekking hebben op de het monitoren van koolstofstocks in de PG-CB sites.
Het kernteam “biodiversiteit” bestaande uit S. Dessein, E. Verheyen (P7, Nationaal Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen), J. Bogaert and H. Leirs (P8, Universiteit Antwerpen) zal verantwoordelijk zijn voor alle activiteiten gerelateerd aan de biodiversiteitsmonitoring.

Contact Informatie

Coordinator:

Pascal Boeckx
Ghent University (UGent)
Faculty of Bioscience Engineering (FBE)
Laboratory of Applied Physical Chemistry (ISOFYS)
Tel. +32 9 264 60 00
pascal.boeckx@ugent.be
www.isofys.ugent.be

Partner 2:

Hans Verbeeck
Laboratory of Plant Ecology
Faculty of Bioscience Engineering
Ghent University
Coupure Links 653
9000 Ghent
Belgium
Tel +32 9 264 61 13
Fax +32 9 224 44 10
E-mail: Hans.Verbeeck@UGent.be
www.plantecology.ugent.be

Partner 3:

Hans Beeckman
Laboratory for Wood Biology and Xylarium
Royal Museum for Central Africa
Leuvense steenweg 13
3080 Tervuren
Tel: + 32 (0)2 769 56 11
E-mail: hans.beeckman@africamuseum.be

Partner 4:

Jan Bogaert
Gembloux Agro-Bio Tech Unit
Université de Liège,
Passage des Déportés 2
B-5030 Gembloux
Tel: +32(0)81622184
E-mail: jan.bogaert@ulb.ac.be

Partner 5 :

Pierre Defourny
Faculté d'ingénierie biologique, agronomique et environnementale
Université Catholique de Louvain
Croix du Sud 2 bte L7.05.16
1348 Louvain-La-Neuve
Tel : +32 10 47 23 74
E-mail: Pierre.Defourny@uclouvain.be

Partner 6:

Steven Dessein
National Botanic Garden of Belgium
Domein van Bouchout
B-1860 Meise
tel +32 (0)2 260.09.20
E-mail: steven@br.fgov.be

Partner 7 :

Erik Verheyen
Vertebrate department – Molecular Laboratory
Royal Belgian Institute of Natural Sciences (RBINS)
Vautierstraat 29,
1000 Brussels
Tel: +32.2.627.42.86
E-mail: erik.verheyen@naturalsciences.be
http://www.congobiodiv.org/en

Partner 8 :

Herwig Leirs
Evolutionary Ecology Group
Universiteit Antwerpen
Groenenborgerlaan 171
2020 Antwerpen
Tel : +32 3 2653469
E-mail : http://www.ua.ac.be/herwig.leirs

OPVOLGINGSCOMITE

Ivan Janssens
Antwerp University

Eric Van Ranst
Ghent University

Geert Baert
University College Gent

Eric Davidson
Woods Hole Research Centre

Ricardo Valentini
University of Tuscia

Dennis Baldocchi
UC Berkeley
Université de Kisangani

Inge Jonckheere
FAO

Leif Klemedtsson
University of Gothenburg

David A. Wardle
Swedish University of Agricultural Sciences, Umea

Lien Cêupens
State Archive of Belgium

Andrew Mitchell
Global Canopy Program


Documentatie :

Congo bassin integrated monitoring for forest carbon mitigation and biodiversity (COBIMFO) : final report  Boeckx, Pascal - Steppe, Kathy - Beeckman, Hans ... et al.  Brussels : Belgian Science Policy, 2017 (SP2680)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid