Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Biodiversiteit van drie groepen representatief voor het Antarctische Zoobenthos - Respons op Verandering (BIANZO II)

Onderzoeksproject SD/BA/02A (Onderzoeksactie SD)


Personen :

 • Prof. dr.  VANREUSEL Ann - Universiteit Gent (UGent)
  Coördinator van het project
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/1/2007-31/1/2009
 • Prof. dr.  DE BROYER Claude - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/1/2007-31/1/2009
 • Dr.  MARTIN Patrick - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/1/2007-31/1/2009
 • Prof. dr.  DE RIDDER Chantal - Université Libre de Bruxelles (ULB)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/1/2007-31/1/2009
 • Prof.  DAUBY Pierre - Université de Liège (ULG)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/1/2007-31/1/2009
 • Dr.  DAVID Bruno - Université de Bourgogne (UBOURG)
  Betoelaagde buitenlandse partner
  Duur: 1/1/2007-31/1/2009

Beschrijving :

Context

BIANZO II is niet enkel een verderzetting van het onderzoek uitgevoerd tijdens het BIANZO I (2002-2006) project, dat vooral de nadruk legde op ecologie, biodiversiteit en biogeografie, maar breidt het ook uit in de context van het veranderende klimaat op onze planeet (cf. Vierde IPCC-rapport over Klimaatsverandering, 2007). Zoals de ondertitel van het project (‘Respons op Verandering’) aangeeft, ligt de nadruk nu op het vermogen van het Antarctische zoobenthos om zich aan te passen aan een veranderende omgeving. BIANZO II zal rechtstreeks bijdragen tot het SCAR-EBA programma (Evolutie en Biodiversiteit in Antarctica). Daarnaast is het aanvaard als IPY (Internationaal Polair Jaar) activiteit #391, als een onderdeel van CAML (Census van Antarctisch Marien Leven). De partners zijn ook betrokken bij andere IPY projecten (ANDEEP-SYSTCO en ClicOPEN) en SCAR-MarBIN.


Projectbeschrijving

Doelstellingen

BIANZO II zal de biodiversiteitspatronen van het Antarctische zoobenthos en gerelateerde causale processen onderzoeken voor nematoden (meiobenthos), amfipoden (macrobenthos) en zeeëgels (megabenthos) (WP 1: NOWBIO). Trofodynamische aspecten van deze groepen en hun reactievermogen op temperatuur en temperatuurgerelateerde veranderingen (voedselsamenstelling en -beschikbaarheid, pH van het zeewater), zullen vooral via een experimentele aanpak worden bestudeerd (WP 2: DYNABIO). De informatie verzameld in vorige studies en in de eerste twee werkpakketten zal gebruikt worden ter initiatie van een model omtrent de veranderingen in de benthische gemeenschappen ten gevolge van globale klimaatsverandering (WP 3: FOREBIO).


Methodologie

WP 1: NOWBIO
Material voor de analyse van morfologie, ecologie, diversiteit, verspreiding en fylogenie van het Antarctische zoobenthos (o.a. Weddell Zee abyssale vlakte en Larsen A en B regio’s) is grotendeels voorhanden uit recente campagnes. Identificaties, morfologische analyses en taxonomie zullen uitgevoerd worden, gebruik makend van de daarvoor geschikte apparatuur. Moleculair fylogenetische analyses omvatten sequenering van COI, 16S en 18S rDNA.

WP 2: DYNABIO
Trofische positie
De trofische positie van het Antarctische meiobenthos wordt onderzocht a.d.h.v. stabiele isotopen analyse (ingevroren multicorer stalen) en aanrijkingsexperimenten met gelabeld voedsel (sediment geïncubeerd in het lab). De trofische positie van amfipoden wordt bestudeerd via maaganalyses, observaties, stabiele isotopen- en vetzuuranalyses. Het belang van prokaryoten in hun dieet wordt nagegaan met epifluorescentie, SE microscopie, immunologische en DNA technieken, en labo-experimenten. Het dieet en de voedingsplasticiteit van zeeëgels wordt afgeleid uit literatuur, gefixeerd nat materiaal, vers materiaal en experimenten met levende dieren.

Respons op verandering
Sediment wordt onder verschillende omstandigheden van temperatuur, voedselkwantiteit en -kwaliteit geïncubeerd om het reactievermogen van meiobenthos op verandering na te gaan. Densiteiten, biomassa, nematoden gemeenschapsstructuur en diversiteit, benthische respiratiesnelheid en nutriëntfluxen worden gemeten. Veranderingen in voedselvoorziening en het effect daarvan op macrobenthos wordt bestudeerd a.d.h.v. voedingsexperimenten met amfipoden, gebruik makend van verschillende gelabelde substraten. Het effect van trofische stress op het energiebudget van amfipoden wordt nagegaan door hun energievraag te meten. De impact van zeewaterverzuring op de skeletale groei en larvale ontwikkeling van zeeëgels onder verschillende CO2-concentraties wordt geanalyseerd met beeldanalyse en SEM.

WP 3: FOREBIO
Slechts twee stappen in de ontwikkeling van een biogeografisch model zullen gezet worden: (1) samenbrengen van biologische, abiotische en climatologische informatie en (2) definiëren van filters voor verandering: klimaatvariabelen en biologische variabelen.


Interactie tussen de verschillende partners

Directe communicatie en nauwe samenwerking tussen de partners zal een integratie van informatie afkomstig van verschillende taxa mogelijk maken. Elk van de partners zal nieuwe en belangrijke inzichten verschaffen en zo bijdragen tot een completere kijk op de interacties tussen, trofische positie van en impact van een veranderende omgeving op deze taxa.


Band met Internationale programma’s

BIANZO II is IPY activiteit #391. Het maakt deel uit van CAML en draagt bij tot SCAR EBA. De partners zijn ook betrokken bij andere IPY projecten: ANDEEP-SYSTCO en ClicOPEN. BIANZO II is ook verbonden aan SCAR-MarBIN.


Verwachte resultaten

1. Een verbeterde kennis van de samenstelling en biogeografie ven de doelgroepen in weinig gekende delen van de Zuidelijke Oceaan, b.v. diepzee en een recent afgebroken ice shelf ten oosten van het Antarctische schiereiland;
2. Een verbeterde kennis van soortendiversiteit, verspreidingspatronen en gelijkenissen met andere oceanen;
3. Een beter begrip van de trofische positie van de drie taxa;
4. Een evaluatie van het belang van prokaryoten in benthische energiestromen doorheen amfipoden;
5. Een schatting van de metabolische snelheden van aasetende amfipoden, gebaseerd op respiratie- en excretiemetingen;
6. Karakterisatie van trofische categoriën in Antarctische zeeëgels en voedingsplasticiteit van geselecteerde taxa;
7. Meting van het effect van zeewaterverzuring op de skeletogenese van geselecteerde taxa.


Partners

Activiteiten

Universiteit Gent, Sectie Mariene Biologie: algemene coördinatie. Taxonomie, biodiversiteit en biogeografie van meiobenthos. Aanrijkings- en klimaatsveranderingsexperimenten.

KBIN: Taxonomie, biogeografie en fylogenie van Antarctische amfipoden, incl. studie van museumcollecties. Trofische karakterisatie van amfipoden.

ULB: Taxonomie, biogeografie en fylogenie van Antarctische zeeëgels. Trofische karakterisatie van zeeëgels. Ectosymbiose. Invloed van zeewaterverzuring op skeletogenese van zeeëgels.

Ulg: Distributie en trofische karakterisatie van amfipoden. Energiebudget van aasetende amfipoden. Tolerantie van amfipoden t.o.v. temperatuur-gerelateerde veranderingen.

Université de Bourgogne: Taxonomie, biogeografie en fylogenie van Antarctische zeeëgels. Ectosymbiose.


Contact informatie

Coördinator
Ann Vanreusel
Universiteit Gent (UGent)
Sectie Mariene Biologie
Krijgslaan 281/Building S8
B-9000 Gent
Tel : +32 (0)9 264 85 21
Fax : +32 (0)9 264 85 98
ann.vanreusel@Ugent.be
www.marinebiology.ugent.be

Claude De Broyer (Department of Invertebrates) & Patrick Martin (Section of Freshwater Biology)
Koninklijk Belgisch Instituut voor natuurwetenschappen (KBIN)
Rue Vautier 29
B-1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 627 41 27 (CDB) or +32(0)2 627 43 17 (PM)
Fax : +32 (0)2 627 42 77 (CDB)
claude.debroyer@naturalsciences.be of patrick.martin@naturalsciences.be

Chantal De Ridder
Université Libre de Bruxelles (ULB)
Marine Biology Laboratory, CP 160/15
Avenue F. Roosevelt 50
B-1050 Bruxelles
Tel : +32 (0)2 6502966
Fax : +32 (0)2 6502796
cridder@ulb.ac.be

Patrick Dauby
Université de Liège (ULg)
Département des sciences et gestion de l'environnement / Systématique et diversité animale
BAT. B6 Systématique et diversité animale
allée de la Chimie 3
B-4000 Liège
Tel : +32 (0)4 3663322
Fax : +32 (0)4 3663325
pdauby@ulg.ac.be

Bruno David
Biogéosciences
Université de Bourgogne
6, bd Gabriel
21000 Dijon - France
Tel: +33-3-80-39-63-71
Fax: +33-3-80-39-63-87
http://www.u-bourgogne.fr/BIOGEOSCIENCE/P1T.html
http://www.u-bourgogne.fr/BIOGEOSCIENCE/DavidCVHT.html


Opvolgingscomité

Angelika Brandt - Universität Hamburg - Duitsland
Gauthier Chapelle - International Polar Foundation
Bruno Danis - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
(SCAR-MarBin)
Frank Dehairs - Vrije Universiteit Brussel
Andrew J. Gooday - National Oceanography Center Southampton – Groot Brittannië
Rudy Herman - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Hendrik Segers - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (Biodiversiteitsplatform)


Documentatie :

Biodiversity of three representative groups of the Antarctic Zoobenthos Coping with change : final report (phase 1)    Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2123)
[Om te downloaden

Biodiversité de trois groupes représentatifs du zoobenthos antarctique : réponse au changement : résumé (phase 1)     Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2009 (SP2128)
[Om te downloaden

Biodiversiteit van drie groepen representatief voor het antarctisch zoobenthos : respons op veranderingen : samenvatting (fase 1)    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2129)
[Om te downloaden

Biodiversity of three representative groups of the Antarctic Zoobenthos : coping with change : summary (phase 1)    Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2130)
[Om te downloaden

Biodiversity of three representative groups of the Antarctic Zoobenthos Coping with change : final report  Van reusel, An - Martin, Patrick - De Ridder, Chantal ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2498)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Biodiversiteit van drie groepen representatief voor het Antarctische Zoobenthos - Respons op Verandering : samenvatting van de resultaten  Van reusel, An - Martin, Patrick - De Ridder, Chantal ... et al  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2012 (SP2499)
[Om te downloaden

Biodiversité de trois groupes représentatifs du Zoobenthos Antarctique - Réponse au Changement : résumé des résultats  Van reusel, An - Martin, Patrick - De Ridder, Chantal ... et al  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2012 (SP2500)
[Om te downloaden

Biodiversity of three representative groups of the Antarctic Zoobenthos Coping with change : summary of the results  Van reusel, An - Martin, Patrick - De Ridder, Chantal ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2501)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid