Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Integration of existing approaches toward (bio)surveillance in relation with indoor and outdoor air quality (Air Quality)

Onderzoeksproject SD/CL/004 (Onderzoeksactie SD)


Personen :

 • Dr.  VANCAUWENBERGE Anne - Hygiène Publique en Hainaut asbl (HPH)
  Coördinator van het project
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2009-31/1/2012
 • Dr.  NAWROT Tim - Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2009-31/1/2012
 • Dr.  VAN DEN HEUVEL Rosette - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2009-31/1/2012
 • Dr.  INT PANIS LUC - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2009-31/1/2012

Beschrijving :

CONTEXT

Blootstelling aan luchtvervuiling (zowel binnen als buiten) kan de gezondheid in vele opzichten schaden (Bernstein et al., 2004). Uit recente onderzoeken zijn verbanden gebleken tussen buitenluchtvervuiling en het aantal spoedafdelingspatiënten (VILLENEUVE, 2007) en tussen verbeterde luchtkwaliteit en een langere levensverwachting (Pope et al. 2009).

Dit project valt binnen het kader van een internationaal (WHO) en Europees (EU: CAFÉ (Clean Air for Europe, SCALE (Environment and Health Strategy) en voorbereiding van een groenboek over binnenluchtkwaliteit en -vervuiling) milieugezondheidsprogramma. Het sluit aan bij de strategische doelstelling van dit programma om een nauwer verband te leggen tussen binnen- en buitenluchtkwaliteit als factor van invloed op de menselijke gezondheid in het kader van de duurzame ontwikkeling.

PROJECTBESCHRIJVING

Doelstellingen

Het clustervoorstel richt zich op een bundeling van de bestaande methodes voor de meting van de invloed van de binnen- en buitenluchtkwaliteit op de gezondheid van de mens. Dit kan worden bereikt dankzij:
Een actieve interdisciplinaire dialoog om:
• een beeld te krijgen van de bestaande methodes, gegevens, informatie en (bio)monitoringprogramma’s op het gebied van binnenlucht, buitenlucht, gezondheidseffecten en met name (cardio)respiratoire aandoeningen en menselijke biomonitoring;
• pluspunten, minpunten, tekortkomingen en verdere perspectieven in beeld te brengen op het gebied van de benodigde onderzoeken of acties;
• de vergelijkbaarheid van gegevens voor verdere overdracht vast te stellen.

De stimulering van de dialoog tussen wetenschap en politiek, met als doel:
• een geïntegreerde strategie voor de menselijke biomonitoring van de binnen- en buitenluchtkwaliteit in België door de medische, biologische en scheikundige kennis samen te brengen.

INTERACTIE TUSSEN DE VERSHCILLENDE PARTNERS

WP0: Coördinatie
Taken 0.1. Coördinatie, follow-up en rapportage => C + P1 + P2 + P3 + P4

WP1: Identificatie van partijen en programa’s
Taak 1.1. Organisatie van een startbijeenkomst voor partners en autoriteiten => C
Taak 1.2. Samenstelling van een database per werkveld => C + P1 + P2 + P3 + P4

WP2: Evaluatieproces
Taak 2.1. Gegevensinventarisatie => C + P1 + P2 + P3 + P4
Taak 2.2. Samenstelling van een database => C + P1 + P2 + P4
Taak 2.3. Organisatie van workshop 1 => C + P1 + P2 + P4

WP3: Integratieproces
Taak 3.1. Beoordeling van de integratie van gegevensreeksen => C + P1 + P2 + P3 + P4
Taak 3.2. Organisatie van workshop 2 => C + P1 + P2 + P4
Taak 3.3. Ontwikkeling van een geïntegreerde monitoringstrategie => C + P1 + P2 + P3 + P4

(*) C = Hygiène Publique en Hainaut, P2 en P3 = VITO, P3, P4 = KULeuven

EXPECTED RESULTS AND/OR PRODUCTS

• Database met de partijen die zich in België bezighouden met binnenluchtkwaliteit, buitenluchtkwaliteit, menselijke biomonitoring en gezondheid (met een nadruk op (cardio)respiratoire ziektes)
• Database met de gebruikte methodes binnen deze 5 expertisevelden, aangevuld met de sterke en zwakke punten, de integratiemogelijkheden en de risico’s die met deze methodes gepaard gaan;
• Voorstel voor een geïntegreerd programma voor de biomonitoring van de blootstelling aan binnen- en buitenluchtvervuiling, met een nadruk op (cardio)respiratoire ziektes;
• Voorstel voor nader onderzoek, verdere actie en aanvullend beleid;
• Workshops en eindverslagen.

PARTNERS

Vier projecten en één cluster binnen het SSD-programma zijn specifiek gekozen om deel uit te maken van dit clustervoorstel. Elk project vormt er een essentieel onderdeel van.

Hainaut Vigilance Sanitaire (Hygiène Publique en Hainaut) is bezorgd over de invloed van vervuiling op de gezondheid en zet sterk in op risicopreventie.

VITO levert innovatieve technologische oplossingen, wetenschappelijke adviezen en verdere ondersteuning ter stimulering van de duurzame ontwikkeling en ter versterking van het sociale en economische netwerk in Vlaanderen.

De K.U. Leuven zet zich middels wetenschappelijk onderzoek, educatie en maatschappelijke ondersteuning in om de feiten op tafel te krijgen.

CONTACT INFORMATIE

Coördinator

Anne VAN CAUWENBERGE
Hygiène Publique en Hainaut asbl (HPH)
55, boulevard Sainctelette
7000 MONS,
Tel : +32-65-403.682
+32-65-347.480
anne.vancauwenberge@hainaut.be
http://www.hainaut.be/sante/hvs/

Promotoren

Rosette VAN DEN HEUVEL
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), 200 Boeretang
2400 MOL
Tel: +32-14-335.214,
+32-14-582.657
rosette.vandenheuvel@vito.be
http://www.vito.be

Luc INT PANIS
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), 200 Boeretang
2400 MOL
Tel: +32-14-335.887
+32-14-321.185
luc.intpanis@vito.be
http://www.vito.be

Tim NAWROT/Benoît NEMERY, Katholieke Universiteit Leuven (KUL) 22 Naamsestraat
3000 LEUVEN
Tel : +32-16-347.118, tim.nawrot@med.kuleuven.be ben.nemery@med.kuleuven.be
http://www.kuleuven.be

Opvolgingscomité

S. Remy - (Issep)
M. Kuske (samilux)
J. Kummer (ULB)
J. Duchateau (chu-brugmann)
F. Fierens (irceline)
F. Thielen (SPF Santé publique)
H. Chovanova (wvg.vlaanderen)
C. Bouland (ibge)
C. Teughels (lne.vlaanderen)
P. Biot (SPF Santé publique)
F. Witlox (Ugent)
I. Glorieux (VUB)
L. Casteleyn (Kuleuven)


Documentatie :

Integration of existing approaches toward (bio)surveillance in relation with indoor and outdoor air quality : final report  Gérard, Christian - Van Den Heuvel, Rosette - Int Panis, Luc ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2481)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Integration of existing approaches toward (bio)surveillance in relation with indoor and outdoor air quality : samenvatting van de resultaten  Gérard, Christian - Van Den Heuvel, Rosette - Int Panis, Luc ... et al  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2012 (SP2482)
[Om te downloaden

Integration of existing approaches toward (bio)surveillance in relation with indoor and outdoor air quality : résumé des résultats  Gérard, Christian - Van Den Heuvel, Rosette - Int Panis, Luc ... et al  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2012 (SP2483)
[Om te downloaden

Integration of existing approaches toward (bio)surveillance in relation with indoor and outdoor air quality : summary of results  Gérard, Christian - Van Den Heuvel, Rosette - Int Panis, Luc ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2484)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid