Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Accessibility to places and transport : social, economic and environmental interactions (INTERACT)

Onderzoeksproject SD/CL/007 (Onderzoeksactie SD)


Personen :

 • Mevr.  STEENBERGHEN Thérèse - Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven)
  Coördinator van het project
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2009-31/1/2012
 • Mevr.  VERHETSEL Ann - Universiteit Antwerpen (UA)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2009-31/1/2012
 • Mme  THOMAS Isabelle - Université Catholique de Louvain (UCL)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2009-31/1/2012
 • Prof. dr.  LORANT Vincent - Université Catholique de Louvain (UCL)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2009-31/1/2012

Beschrijving :

INTERACT is een cluster van 4 onderzoeksgroepen die in het kader van “Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling” vanuit verschillende, complementaire invalshoeken, toegankelijkheid tot plaatsen en tot transport benaderen: bereikbaarheid en performantie van infrastructuur, ruimtelijke economie, gezondheid, …Het doel van de cluster is door samenwerking in een interdisciplinair verband de eerder verworven inzichten te vergelijken, te verdiepen en te vertalen naar een nieuwe visie die gepaard gaat met beleidsvoorstellen vanuit een geïntegreerde benadering.

De doelstellingen van INTERACT worden als volgt samengevat:

1. harmoniseren van multidisciplinaire onderzoeksresultaten, gegevens en analyses;
2. verbetering van de inzichten in de drijfveren, dynamiek, interacties en gevolgen van socio-economische en culturele menselijke activiteiten verbonden met mobiliteit;
3. formuleren van aanbevelingen voor beleidsverantwoordelijken, planners, technici en andere experts;
4. ontwikkeling van een “toolbox” voor de evaluatie van toegankelijkheidsaspecten in stedenbouw, transport en mobiliteit;
5. communicatie van de resultaten in een boek, een interactieve website, een DVD en een seminarie.

De samenwerking duurt 24 maanden, en is opgebouwd uit 4 werkpaketten.

In WP1 wordt een conceptueel kader uitgewerkt door toepassing van systeemanalyse op van voorgaande onderzoeksresultaten. Daarnaast wordt een gebiedsgerichte analyse uitgevoerd: wat betekenen de onderzoeksresultaten voor specifieke locaties, meer bepaald stationsomgevingen. Een derde luik spitst zich toe op een bepaalde doelgroep (65 plussers) en onderzoekt de objectieve en subjectieve gezondheidseffecten van mobiliteit.

In WP2 worden de eerste resultaten voorgelegd aan experts (wetenschappers, beleidsverantwoordelijken, planners, …) in een on-line bevrageing gevolgd door een workshop. Het doel van deze workshop is om de meningen, doelstellingen, indicatoren,… vanuit verschillende disciplines, te vergelijken en te bespreken.

De inzichten bekomen tijdens de workshop, worden in een volgende fase gebruikt om de resultaten van WP1 verder te verwerken tot een boek, een interactieve website, een DVD en wetenschappelijke artikels die naast de wetenschappelijke publicatie van de onderzoeksresultaten ook de communicatie naar het beleid moet verzekeren.

Daarna volgt een seminarie dat de resultaten van de cluster kenbaar moet maken, alsook verdere verfijning van de resultaten.


Documentatie :

Accessibility to places and transport : social, economic and environmental interactions (INTERACT) : final report  Steenberghen, Thérèse - Thomas, Isabelle - Verhetsel, Ann ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2535)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid