Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

De veelkleurige Noordzee

Onderzoeksproject T4/DD/04 (Onderzoeksactie T4)


Personen :

  • Prof. dr.  PICHOT Georges - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 1/12/1996-15/3/1999

Beschrijving :

De voornaamste doelstellingen van dit voorstel zijn de exploitatie van satellietinformatie die de kleur van de oceaan detecteren, om deze te kalibreren in functie van de specifieke eigenschappen van de Belgische kustwateren, zodat ze samen met biologische modellen gebruikt kunnen worden. Zo kunnen we elementen aanbrengen voor wetenschappelijke antwoorden op het huidige debat tussen oeverstaten van de Noordzee over eutrofiëringsproblemen, hun topografische bereik en de nodige actie.

Het voorstel bestaat uit twee grote onderzoekspakketten:

* In het eerste deel zullen we -state-of-the-art- algoritmen ontwikkelen om de concentratie van chlorofyl, suspensie en gelbstoff te berekenen uit metingen van de Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor (SeaWiFS) gelanceerd door de NASA in 1997 (we zullen ook de publieke AHVRR teledetectiegegevens gebruiken, bewerkt om een "turbiditeitsindex" op te leveren). Deze algoritmen zullen speciaal aangepast worden aan het Belgische kustgebied en gekalibreerd worden, d.w.z. de vrije constanten van (eventueel gewijzigde) algoritmen ontwikkeld door de NASA en andere groepen zullen vastgelegd worden door metingen op zee. De meestbelovende algoritmen zullen dan vergeleken worden met beschikbare in situ metingen zodat hun precisie gekwantificeerd kan worden.

* Het beste algoritme zal toegepast worden op een reeks SeaWiFS beelden die ongeveer een jaar bestrijkt. De waargenomen ruimtelijke structuren van chlorofyl zullen geïnterpreteerd worden met behulp van numerieke simulaties op basis van gekoppeld fysisch/biologisch model om deze verdeling in termen van fysische en biologische processen te verklaren en om de validatie van het model te verbeteren.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid