Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Geassisteerde herkenning en interpretatie van landbedekking

Onderzoeksproject T4/DD/07 (Onderzoeksactie T4)


Personen :


Beschrijving :

Het project streeft naar de verbetering van de verwerkingstechnieken van teledetectiebeelden voor landbedekkingskartering en hun integratie in een geografisch informatiesysteem. De kwaliteit en de actualisering van deze systemen moeten als basis dienen voor een duurzaam en efficiënt landbeheer.
Het project vindt zijn oorsprong in het ontbreken van een doeltreffend instrument dat de ruimtelijke informatie van teledetectiebeelden kan verwerken en dat bijkomstige gegevens gestructureerd in een geografisch informatiesysteem kan gebruiken voor de interpretatie van landbedekking. Operationele programma's van landbedekkingscartografie en de inventarissen worden in essentie gebaseerd op visuele interpretatietechnieken. De invoering van landbedekkingsgegevens in een geografisch informatiesysteem vereist de efficiënte opslag van de expertise vergaard tijdens de interpretatie, alsook van alle informatie over de betrouwbaarheid ervan. De actualisering van deze gegevens die spoedig noodzakelijk zal zijn, zal niet op een effectieve manier voltrokken kunnen worden tenzij de vergaarde expertise opnieuw gebruikt wordt. Bovendien zullen nieuwe sensoren in een nabije toekomst de kartering van landbedekking mogelijk maken op een schaal kleiner dan 1:25.000, zodat de huidige inventarissen beter gedetailleerd kunnen worden.

Hiervan uitgaand zou men een methode en een software ontwikkelen waarmee de herkenning en de interpretatie van landbedekking verbeterd zouden worden. Dit wordt gekoppeld aan een geografisch informatiesysteem, om ruimtelijke informatie en bijkomende gegevens beter te gebruiken bij de interpretatie van gegevens afkomstig van verschillende sensoren en hulpbronnen en om classificatieregels en hun precisie alsook de expertise uit de interpretatie op te slaan zodat deze opnieuw gebruikt kan worden (actualiseren van meer gedetailleerde inventarissen op een grotere schaal).

Het project wordt voorgesteld voor een eerste fase van twee jaar:

De eerste fase komt overeen met de aanpassing en het valideren van een classificatiesoftware met een beslissingsboomstructuur (werd reeds toegepast voor de interpretatie van beelden van gepigmenteerde huidlesies) voor de interpretatie van landbedekking van teledetectie- en bijkomende gegevens van verschillende sensoren en hulpbronnen, gestructureerd in een geografisch informatiesysteem. Het voordeel van deze methode is dat er expliciete classificatieregels voorzien worden en dat men deze kan aanpassen volgens de evolutie van de technieken. Deze software zou gekoppeld worden aan een geografisch informatiesysteem om de interpretatieresultaten, de verzamelde expertise en de resulterende classificatieregels op te slaan.

Als de eerste fase slaagt, zou een tweede fase bestaan uit het gebruik van deze expertise om een landbedekkingsinventaris bij te werken (recente gegevens met hoge resolutie en RADAR-gegevens), een landbedekkingsinventaris op een grotere schaal te detailleren, en veranderingen in landbedekking over een periode van 25 jaar vast te leggen.

Het voornaamste product aan het einde van de eerste fase is software ter ondersteuning van de herkenning en interpretatie van teledetectiegegevens over landbedekking, gekoppeld aan een geografisch informatiesysteem. Dit demonstratie-instrument is op PC transporteerbaar, interactief, evolutief, expliciet (classificatieregels), cumulatief (vergaring van de expertise) en adaptief (aan nieuwe gegevens).
Deze software zal ontwikkeld worden door een multidisciplinair team van geografen en ingenieurs. Het project zal geleid worden door een preferentiële relatie met een geplande eindgebruiker betrokken bij de inventaris, de opvolging en de kartering van landbedekking: Het European Topic Centre CORINE land cover.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid