Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Detectie van verandering in tijdreeksen van SAR-satellietbeelden d.m.v. adaptieve modellen

Onderzoeksproject T4/DD/08 (Onderzoeksactie T4)


Personen :


Beschrijving :

De lokalisatie en identificatie van significante veranderingen in tijdreeksen van beelden is belangrijk voor de exploitatie van satellietbeelden voor monitoringactiviteiten. Door de toenemende beschikbaarheid van satellietbeelden met hoge temporele en/of ruimtelijke resolutie is er een toenemende vraag naar verfijnde automatische of semi-automatische beeldinterpretatiehulpmiddelen,.

De huidige technieken voor de detectie van veranderingen in tijdreeksen zijn gebaseerd op beeldverschillen en zijn bijgevolg zeer gevoelig voor registratiefouten en fotometrische omstandigheden. Zelfs als er technieken ontwikkeld zouden kunnen worden om deze effecten uit te schakelen, zouden er nog steeds veranderingen gedetecteerd worden, waarvan alleen deskundigen met voldoende kennis van het terrein de betekenis kunnen beoordelen.

Het voorgestelde project richt zich op de ontwikkeling van meer geavanceerde technieken voor detectie van veranderingen op basis van semantische informatie in de vorm van referentiebeelden. In plaats van veranderingen te detecteren op niveau van de individuele pixels, wordt er voorgesteld veranderingen op een hoger semantisch niveau te detecteren met behulp van fragmentatietechnieken gebaseerd op modellen.

Eenvoudige maar doeltreffende herkenningsmethoden van structurele patronen die lokale contextuele informatie gebruiken, kunnen gebruikt worden om veranderingen te detecteren. Er zullen methoden ontwikkeld worden voor de automatische opbouw van contextuele modellen.

Het onderzoek zal gericht zijn op monitoring met behulp van temporele SAR-satellietbeeldvorming. De specifieke spikkelruis is een probleem voor methoden voor de detectie van veranderingen gebaseerd op beeldverschillen. Fragmentatiemethoden die gebruik maken van de homogeniteit van de textuur zullen bestudeerd worden.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid