Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Ontwikkeling en lancering op nationale schaal van een databank voor uiteenlopende gebruikers van luchtfoto's en satellietbeelden

Onderzoeksproject T4/DD/11 (Onderzoeksactie T4)


Personen :


Beschrijving :

Doelstellingen

Het Belgische Ministerie van Landbouw (DG3) beschikt tegenwoordig over een systeem voor gegevensbeheer van luchtfoto's en alle digitale orthofoto's van België (met een resolutie van 1 meter - uit 1995). De databank werd ontwikkeld voor de toepassing van het Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem (Integrated Administration and Control System - IACS), het systeem dat de regelgeving van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) toepast.
Tot nu toe heeft het systeem zeer bevredigend gewerkt. Bijgevolg zou het Ministerie graag beschikken over hulpmiddelen om de satellietbeelden te beheren. Een dergelijke ontwikkeling wordt overwogen om de controle door teledetectie volledig te integreren in de landbouwtoepassingen in het IACS. De voornaamste doelstellingen van deze integratie in het IACS zijn een verhoging van efficiëntie en een kostenbesparing op de jaarlijkse controle door teledetectie. Het zou vooral de volgende strategische voordelen voor het DG3 moeten opleveren :

- maximale integratie van de controle door teledetectie in de werking en de computers van het IACS;
- maximale automatisering van berekeningsprocessen;
- vroege diagnoses van teledetectiecontroles;
- beter rendement van de computertoepassingen dankzij de variabiliteit van de toepassingen.

Methoden

Het DG3 wil beheerssysteem willen ontwikkelen voor digitale beelden met de volgende eigenschappen :

- Geometrische aanpassing van alle types nuttige beelden aan de Belgische Lambert 72 referentie;
- Een dekking van ten minste het hele Belgische grondgebied, met mogelijkheden over de hele wereld;
- Vermogen om gegevens te beheren op verschillende niveaus (multisensor, multispectraal, multiresolutie, multidata);
- Toegang tot gegevens via een client-server computermodel;
- Opslag van beschrijvende gegevens van beelden (metadata);
- Compatibiliteit van in- en uitvoer met klassieke beeldformaten en commerciële software.

Resultaten

Het eindproduct bestaat uit een relationele databank, een Unix (of NT) beeldserver (daemon) en een administratieve cliënttoepassing voor het beheer van de databank te beheren.

- De relationele Oracle databank slaat de beeldinformatie op (datum van opname, satelliet, sensor, lokalisatie, kwaliteit,..) en het toegangspad naar het beeldbestand.
- De Unix- (of NT) server bevat de beeldbestanden en de hulpmiddelen voor het importeren, raadplegen, bijwerken en wissen van beelden.
- De cliëntinterface biedt de mogelijkheid gebruikers, lagen en beelden te beheren. Met dit instrument kan men beelden (in verschillende formaten) invoeren, de catalogus raadplegen, beelden weergeven en uittekenen (in een ruw formaat), metadata bijwerken, enz.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid