Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Validatie van radarinterferometrie toegepast op JERS-1 en RADARSAT

Onderzoeksproject T4/DD/14 (Onderzoeksactie T4)


Personen :


Beschrijving :

Doelstellingen :

Het doel van dit project was de interferometrische SAR (InSAR)-processor van het CSL te wijzigen en te valideren. Deze werd ontwikkeld onder twee vorige TELSAT-3 studiecontracten in de context van ERS-1/2-beeldvorming, voor de verwerking van beelden van JERS-1 (Japan) en RADARSAT (Canada) SAR.

Dit project werd voorgelegd als haalbaarheidsstudie onder het TELSAT-4-programma. De Gebruikende Partner (die de studie aanvraagt) was het Museum voor Midden-Afrika KMMA/(MRAC), en de Wetenschappelijke Partner (die de studie uitvoert) was het Centre Spatial de Liège (CSL).

MRAC stelde belangstelling in de validatie van InSAR voor JERS- en RADARSAT-beelden als onderdeel van de monitoring van het vulkanische risico in de Filippijnen (de vulkanen Mayon en Bulusan), waarvoor de specifieke eigenschappen van deze twee satellieten (frequentie, polarisatie, invalshoek, beschikbaarheid van gegevens) gunstiger zijn dan die van het ERS-1/2-systeem.

Methoden :

Stap 1: studie van de specifieke eigenschappen en incidentie van JERS-1 en RADARSAT-beelden op het huidige model InSAR-processor van het CSL.

Stap 2: wijziging van de huidige InSAR-processor van het CSL aan de hand van de resultaten uit Stap 1 en validatie op JERS-1 en RADARSAT-gegevensbestanden.

Resultaten:

De InSAR-processor van het CSL werd met succes gevalideerd voor RADARSAT-gegevens.

Alle inspanningen om de vereiste JERS-1-gegevens ("Single-Look" Complexe beelden) te verkrijgen bleken vruchteloos.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid