Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Geavanceerde contextuele verwerking van satellietbeelden voor landplanning en beheer in grensoverschrijdende gebieden

Onderzoeksproject T4/DD/15 (Onderzoeksactie T4)


Personen :


Beschrijving :

Doelstellingen :

De laatste fase van het project "Toepassing van teledetectie uit de ruimte voor de identificatie van agglomeraties en de analyse van de invloed van de voornaamste regionale planningprojecten op het milieu" werd afgewerkt in 1997. Deze laatste fase heeft als voornaamste doelstelling de identificatie van het mogelijke gebruik van landgebruikkaarten van de grensoverschrijdende agglomeratie van Rijssel en van van de kuststrook Calais-Boulogne voor de planning van de bodembestemming van dit Frans-Belgische gebied. Voortwerkend op deze studie is de kaart van het landgebruik in het Frans-Belgische gebied rond Rijssel één van de voornaamste bronnen voor het project GROOtSTAD (GRensoverschrijdend Ontwikkelings- en Ordeningschema voor de Frans-Belgische metropool Rijssel - via Terra - Élaboration d'un Schéma Transfrontalier de Développement et d'Aménagement du territoire pour la métropole lilloise franco-belge). Dit project kadert in het programma "Terra" van de Europese Commissie (DG XVI). Dit project werkt als een verdergaand planningsproces onder de controle van de COPIT (Conférence Permanente Intercommunale Transfrontalière).

Methoden:

- Verhoging van de toegevoegde waarde van de satellietkaart van landbedekking in de grensoverschrijdende agglomeratie rond Rijssel door modellering met de onderzochte methodologie.

- De gebruikte functies en mogelijke modellen benutten de rasterkenmerken van satellietbeelden. De oppervlakte van satellietpixels is zeer klein in vergelijking met de oppervlakte van klassieke censusgebieden. Bovendien dekken ze het hele gebied zonder gaten of overlapping. Door de uniformiteit van de pixels kan men het fluctuatie-effect, waarvoor ruimtelijke modellen gewoonlijk zeer gevoelig zijn, vermijden of beperken in de segmentatie van de ruimte. Door variaties in pixelgrootte en de maat van de convolutievensters kan men dezelfde geografische realiteit onderzoeken op de huidige schaal maar ook op grotere en/of kleinere schalen.

Resultaten :

- Woningpotentieel;
- Stadspotentieel;
- Urban Morphological Zone (UMZ) - eenvoudig;
- Urban Morphological Zone (UMZ) aangepast aan de gemeentegrenzen;
- Vergelijking tussen de UMZ verkregen door morfologische insluiting en door de drempel van het stadspotentieel;
- Geografische kaart van de bevolkingsdichtheid;
- Eco-landschapsegmentatie.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid