Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Gebruik van beelden met zeer hoge resolutie voor controle en bijwerking van kaarten van wettelijk landgebruik in stedelijke gebieden

Onderzoeksproject T4/DD/16 (Onderzoeksactie T4)


Personen :


Beschrijving :

Doelstellingen :

Eén van bekommernissen van de gewestplannen is het verstandige beheer van het grondgebied. Dit laatste vereist een goed lokaal beheer. In sommige gebieden kan echter de reserve voor bijkomstige woningontwikkeling onvoldoende blijken en/of een negatieve weerslag hebben op de vastgoedmarkt. Op andere plaatsen kunnen de reserves voor bijkomende woningontwikkeling te ruim en ongerechtvaardigd lijken. Bovendien zijn er naast de economische, sociale en esthetische problemen ook een aantal ecologische beperkingen. Daarom is het gerechtvaardigd de oudste gewestplannen bij te werken door rekening te houden met integratie van fysieke en ecologische beperkingen. Gewestplannen dienen de huidige situatie weer te geven en dit is onontbeerlijke informatie voor de uitwerking van landelijke projecten.
De vereiste informatie wordt traditioneel verkregen uit de gecombineerde exploitatie van luchtfoto's en controle in het veld. Tot nu toe kunnen de satellietbeelden met gemiddelde resolutie niet voldoen aan de vereisten van het gewestplan. Dit kan verklaard worden door een gebrek aan geometrische en spectrale resolutie van de sensor die niet voldoet aan de vereiste schaal.

Methoden:

- Spijtig genoeg zijn er nog geen digitale VHR-satellietbeelden (geometrische resolutie ongeveer 1 m voor de panchromatische modus) beschikbaar voor deze haalbaarheidsstudie. Om dit gebrek aan gegevens te omzeilen worden er ortholuchtfoto's van het NGI gebruikt als simulatiegegevens.
- Eerst wordt de overeenkomstigheid tussen de evolutie van landgebruik en de specificaties van het gewestplan bestudeerd en vervolgens wordt de beschikbaarheid van oppervlakte voor bijkomende woningontwikkeling verwerkt door computergesteunde foto-interpretatie (CAPI). De verschillen tussen de wettelijke en de werkelijke situatie (landgebruik) worden rechtstreeks op het scherm in kaart gebracht.
- Door de kaart van de bebouwde oppervlakte te vergelijken met de gewestkaart kan de woonreserve ingeschat worden.

Resultaten:

- Kaart van de bebouwde oppervlakte;
- Kaart met de vergelijking tussen bebouwde oppervlakte en sectoriële bestemming;
- Volgens de groei waargenomen in deze voorbije jaren, zou de woningreserve moeten voldoen tot het eind van de volgende eeuw;
- Lokalisatie van bebouwde gebieden en schatting van woningreserve worden gegeven in functie van helling en bodemkenmerken;
- Technisch en stedenbouwkundig rapport.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid