Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Technisch-economische haalbaarheid van de commercialisering van een instrument (C-fix) voor de bereking van de netto-koolstofuitwisseling met de atmosfeer in het kader van de Convention on Climate Change (FCCC)

Onderzoeksproject T4/DD/17 (Onderzoeksactie T4)


Personen :


Beschrijving :

Doelstellingen :

Het instrument draagt bij tot een verbetering van de evaluatiemethode voor de weerslag van veranderingen in landgebruik (bv. ontbossing) op de netto koolstofuitwisseling tussen atmosfeer en vegetatie.
Het voornaamste voordeel van de voorgestelde aanpak is dat "real time" aardobservatie gebruikt zal worden in plaats van statistische gegevens, die vaak verouderd en onbetrouwbaar zijn (vooral belangrijk in ontwikkelingslanden).

De doelstellingen zijn :

- Evaluatie van de economische haalbaarheid van een product dat de netto koolstofuitwisseling zal berekenen op basis van aardobservatiegegevens en ecosysteemmodellen.
- Bepaling van de technische en operationele vereisten voor de mogelijke gebruikers van dit product.
- Definitie en begroting van de technische stadia om het prototype op te waarderen tot een product.

Methoden :

- Productbeschrijving en demonstratie;
- Identificatie van doelgroepen;
- Internationale organisaties (FAO, UNESCO, WereldBank, ABOS, NGO's...);
- Landen die het Kaderverdrag over Klimaatverandering (KVKV) geratificeerd hebben;
- Marktonderzoek : verzamelen van gegevens;
- Ontwikkeling van een vragenlijst;
- Verzamelen van gegevens;
- Analyse van economische haalbaarheid en marktpotentieel;
- Bepaling van formele technische en operationele normen;
- Bepaling en begroting van de technische stadia om het prototype op te waarderen tot een product;
- Eindevaluatie en rapport.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid