Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Bijdrage van SAR (RADARSAT) en AVNIR (ADEOS) beelden tot de studie van de bathymetrie en het golfvlak in de Baai van Hai Phong (Vietnam)

Onderzoeksproject T4/DD/18 (Onderzoeksactie T4)


Personen :


Beschrijving :

Doelstellingen :

De voornaamste doelstelling van de studie bestaat in de verwerking van radarbeelden van ERS-1, ERS-2 en de Canadese satelliet RADARSAT, om het vlak van de golfslag te extraheren en de afwijking ervan te bestuderen. Deze informatie is nodig om de plaats van de geërodeerde gebieden in kustgebieden te verklaren. De radarbeelden moeten ook gebruikt worden om het hoogwaterstandsimulatiemodel te valideren door vergelijking met het golfvlak op radarbeelden.

De tweede doelstelling bestaat in de aanvulling van de resultaten verkregen door multitemporele vergelijking tussen de luchtfoto's van 1952 en van 1993, met behulp van de beelden van SPOT XS en LANDSAT TM. De documenten zullen een kartering van de erosie- en sedimentatiegebieden mogelijk maken en een verband vinden met de golfvlakken verkregen door simulatie. Er zal ook een vergelijking gemaakt worden met de getijdenstromen.

Methoden :

1. Geometrische correctie van elk satellietbeeld en van de luchtfoto's in UTM coördinaten om de dekkaart te tekenen.
2. Spikkelruissuppressie van de radarbeelden met een mediaanfilter 5X5.
3. Directionele filters om de lineaire structuren aan het zeeoppervlak te extraheren (golfvlak).
4. Elke beeld leggen over de in situ gemeten bathymetrie.
5. DTM met Arcinfo om het golfvlaksimulatiemodel uit te werken.
6. Kartering van de sedimentatie- en erosiegebieden door de verschillende beelden op elkaar te leggen (multitemporele studie). Over elkaar leggen van beelden van RADARSAT (15/12/1996) en SPOT XS (31/08/1992) en de kustlijnen in 1939 en in 1992.

Resultaten :

De eerste doelstelling werd niet gehaald, omdat er geen radarbeelden werden gemaakt bij de specifieke meteo-mariene omstandigheden die het lokaliseren van het golfvlak mogelijk maakten. Alleen het radarbeeld van 04/06/1997 toont een frontlijn tussen twee watermassa's, met verschillende fysieke en chemische patronen. Daarom werd het simulatiemodel niet gevalideerd tijdens deze studie.

De kaart van erosie- en sedimentatiegebieden werd uitgetekend met behulp van het RADARSAT-beeld van 15/12/1996 en van het SPOT XS-beeld van 31/08/1992. Deze kleurencomposiet wordt gebruikt als achtergrond van de kaart. Over deze rasterlaag hebben we een vectorlaag aangebracht die de kustlijn weergeeft in 1939 (volgens een topografische kaart) en in 1992 (volgens luchtfoto's). Beide kustlijnen werden vergeleken met behulp van de ArcInfo GIS software, om de oppervlaktewaarde voor geërodeerde en gesedimenteerde gebieden te vinden.

De kaart van de sedimentatie- en erosiegebieden toont dat sedimentatie zich vaak voordoet langs de kanalen en langs de rivieren. De erosiegebieden liggen op de kustlijn. De erosieverschijnselen lijken veroorzaakt te worden door de getijdenstroming en de golven bij hevige stormen. Golven, die optreden onderj standaard meteorologische omstandigheden, breken voordat ze de kustlijn bereiken en hebben daarom zo goed als geen invloed op de evolutie van het kustgebied.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid