Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Ontwikkeling van een standaardinstrument gebaseerd op ruimtelijke teledetectie en GIS voor de selectie van sites (rampenplan) voor huisvesting van migrerende mensen of vluchtelingen, rekening houdend met milieuproblemen

Onderzoeksproject T4/DD/22 (Onderzoeksactie T4)


Personen :


Beschrijving :

Het pilootproject verenigt een onderzoeksteam van de universiteit, het IGEAT aan de ULB, en een privé-bedrijf, I-MAGE, dat nauw zal samenwerken met het UNHCR. Het beoogt de ontwikkeling van een standaardproduct en procedures gebaseerd op het gebruik van teledetectie en GIS voor rampenplanning (selectie van sites). Het project zal bepalen welke gegevens nodig zijn in de humanitaire context voor rampenplanning (schaal, definitie en precisie) en, zo mogelijk en nodig, deze verbeteren met teledetectie bij hoge en zeer hoge resolutie om te voldoen aan de geïdentificeerde noden. Deze gegevens zullen dan gevaloriseerd worden in een instrument voor ondersteuning van besluitvorming; dit zal bestaan uit een standaardscenario uitgewerkt binnen een GIS en leiden tot de selectie van kampsites. De invloed van gegevensfouten en gewicht van de criteria zal bepaald worden.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid