Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Aanpassing van het Europese voorspellingssysteem voor landbouwproductie aan de Belgische omstandigheden

Onderzoeksproject T4/DD/23A (Onderzoeksactie T4)


Personen :


Beschrijving :

De doelstelling van dit project is de aanpassing van een voorspellingssysteem voor de landbouwproductie, opgericht door de Europese Gemeenschap (MARS-project), aan de typische omstandigheden van België.

Voor dit nieuwe type instrument voor de opvolging van de gewastoestand en de schatting van landbouwproductie, is er een sterke neiging bestaande systemen te gebruiken, die hun operationele bruikbaarheid en toepassing bewezen hebben. Deze aanpak bespaart uiteraard tijd en geld die nodig zijn voor de toepassing van een nieuw systeem.

Door de aanpassing van het Europese voorspellingsmodel kunnen de deelnemers aan het project voordeel halen uit de ervaring van het aanvullende onderzoek uitgevoerd in het kader van het model en zijn ontwikkelingsprogramma, waardoor het voorspellingssysteem zeer krachtig is.

Het wetenschappelijke team (Centre de Recherches Agronomiques - Fondation Universitaire Luxembourgeoise - Vlaamse Instelling voor Technologische Onderzoek), dat belast zal worden met de invoering van de aanpassing, beschikt over de noodzakelijke deskundigheid om deze taak tot een goed einde te brengen.

Hun opdrachten komen hoofdzakelijk neer op de aanvulling van het gegevensbestand van het Europese systeem aan de specifieke lokale omstandigheden en bijzonderheden van België, de wijziging van de ruimtelijke schaal van het voorspellingssysteem en de analyse van de noodzakelijke functies van het voorspellingssysteem om een verandering op ruimtelijke schaal te ondersteunen. Het aangepaste voorspellingssysteem zal ook gekalibreerd en gevalideerd worden in de nieuwe context, het MARS-systeem zal gewijzigd moeten worden om de satellietinformatie van het NOAA-platform te kunnen incorporeren, terwijl het potentieel van de SPOT4 VEGETATION-sensor voor vervanging van NOAA AVHRR-gegevens bestudeerd zal worden.

Het projectteam zal ook moeten zorgen voor een perfect operationeel gebruikersvriendelijk voorspellingsinstrument.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid