Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Gebruik van satellietgegevens voor de tienjaarlijkse bijwerking van de indeling van statistische sectoren in België

Onderzoeksproject T4/DD/24 (Onderzoeksactie T4)


Personen :


Beschrijving :

Het NIS wenst voordeel te halen uit nieuwe technologieën om het werk te versnellen en objectiever te verrichten. Het NIS stelt voor om een methodologie te gebruiken ontwikkeld door het Laboratorium Surfaces gebaseerd op een beeldverwerkingssysteem en op SPOT-satellietbeelden.

Dit is de voorgestelde volgorde van activiteiten:

1. Geometrische correctie van SPOT-beelden;
2. Samenvoeging van multispectrale en panchromatische beelden;
3. Traceren van de kaart van de bebouwde oppervlakte door classificatie;
4. Demarcatie van bebouwde gebieden en aanleg van een booleaans masker; vergroting gevolgd door erosieprocedure (geomorfologische closing) om bebouwde gebieden die dichter bijeen liggen dan 100 meter te hergroeperen;
5. Selectie van alle bebouwde gebieden van 3,0 tot 9,9 ha, van 10,0 tot 19,9 ha en 20,0 ha en groter;
6. Selectie van alle landelijke sectoren die geherdefinieerd moeten worden en van relevante orthofotoplans met hoge digitale resolutie;
7. Creatie van een selectie van nieuwe statistische sectoren door verticale digitalisatie bovenop de geselecteerde orthofotoplans;
8. Afbakening van stadsagglomeraties groter dan 2500 ha, volgens EUROSTAT-afstandscriteria van 200 meter;
9. Testen van een selectie van nieuwe digitale beelden met zeer hoge resolutie;
10. Afdrukken van een selectie van kaarten van statistische sectoren;
11. Bijwerking van de DSECR stratenbestand voor een selectie van geherdefinieerde sectoren;
12. Opleiding van het personeel van het NIS belast met de bijwerking van statistische sectoren in teledetectie- en GIS-technieken.

Van het Laboratorium Surfaces wordt hoofdzakelijke de levering vereist van:

- een digitale cartografie van gebieden met verspreide bezetting waar sinds 1981 gebouwd werd;
- een selectie van relevante orthofotoplans;
- een digitale cartografie met stadsagglomeratigrenzen vastgelegd volgens de 200 meter-criteria van EUROSTAT;
- gevormd personeel.

Hiermee zal het NIS de statistische verdeling van de oppervlakte tot een goed einde kunnen brengen, om de inhoud te bepalen in termen van straatsecties en gebouwen voor de telling van 2001 en om stadsgebieden voor te stellen voor het toekomstige Europese stedelijke statistieksysteem.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid