Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Kartering van milieurisico's voor de Wadi Mujib-canyon (Jordanië) aan de hand van Russische stereoscopische TK-350 beelden

Onderzoeksproject T4/DD/25 (Onderzoeksactie T4)


Personen :


Beschrijving :

Deze studie dient om de bruikbaarheid te evalueren van Russische stereoscopische hoge resolutie TK-350 beelden voor geomorfologische kartering. Aanvankelijk zal de graad van het detail die kan worden verkregen getest worden met behulp van verschillende karteringsschalen (1/1 000 000 en 1/50 000). De resulterende geomorfologische kaart zal gebruikt worden als basisdocument voor:

- evaluatie van de milieu-impact van de bouw van infrastructuur in aride en semi-aride gebieden, voor het project een aanvang neemt. Er zal onderzocht worden of het voordelen heeft stereoscopische beelden met hoge resolutie toe te voegen aan een GIS voor geologische/geomorfologische die in deze context worden uitgevoerd. Kunnen de TK-350-beelden gebruikt worden in combinatie met bijkomende informatie (bv. geologische kaarten en digitale hoogtemodellen) voor het opstellen van risicokaarten betreffende hellingsinstabiliteit of het opvullen van het reservoir, enz?

- het opstellen van een geo-archeologische kaart om te gebruiken bij reddingsacties. Op welke manier kunnen de TK-350-beelden helpen bij de lokalisatie van mogelijke archeologische sites in aride en semi-aride gebieden? In vele gevallen is fotografische informatie beperkt of helemaal niet beschikbaar voor deze gebieden. TK-350-beelden kunnen een oplossing bieden.

Het doel is een basisscenario op te stellen voor geomorfologische kartering op basis van stereoscopische hoge resolutiebeelden, die nadien kan gebruikt worden als informatiebron voor het opstellen van een geo-archeologische kaart en voor de kartering van het risico van hellingsinstabiliteit. Dit scenario moet toepasbaar zijn voor aride en semi-aride gebieden, en moet geëxtrapoleerd kunnen worden naar andere gebieden rond de Middellandse Zee.

Het basisscenario zal opgezet worden in de Wadi Mujib canyon (Jordanië). In de nabije toekomst zou er in dit gebied een dam gebouwd worden. De bodem bestaat uit mergel en kalksteen. De tektonische activiteit is zeer hoog en de hellingen kunnen zeer onstabiel zijn. Aardverschuivingen komen er bijgevolg veel voor en kunnen een ernstige bedreiging vormen voor het reservoir (opvulling van de het reservoir met sedimenten en mogelijke beschadigingen aan de dam). De aanwezigheid van een reservoir zal meer irrigatiemogelijkheid bieden, waardoor de hoeveelheid water in de bodem toeneemt en zo het risico van aardverschuivingen nog verhoogt. Bovendien zal de geplande dam in de Wadi Mujib vele sites verloren doen gaan. Er is dus een geo-archeologische kaart nodig waarop alle mogelijke sites aangegeven worden om reddingsacties beter te organiseren.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid