Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Toegepaste radarinterferometrie voor neotektonische studie in Jordanië (complementair bij FS/25)

Onderzoeksproject T4/DD/26 (Onderzoeksactie T4)


Personen :


Beschrijving :

Deze studie moet een veiligheidsrapport opleveren over een te bouwen dam in Jordanië.

In deze gebieden waar topografische of geologische kaarten niet altijd beschikbaar, onvolledig of onnauwkeurig zijn, zijn satellietgegevens dikwijls de enige bron van informatie voor studies van geomorfologie en milieurisico's.

In de aanpak van deze veiligheidstudie is SAR-interferometrie zeer geschikt voor:

- de uitwerking van een DTM (Digital Terrain Model) van de damlocatie en het gebied;

- de identificatie op het radarbeeld van potentiële actieve breuken of aardverschuivingen;

- de mogelijke detectie, door differentiële interferometrie, van neotektonische beweging.

in nauwe samenwerking met en aanvullend op FS25.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid