Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Beheer van natuurlijke voederbronnen en branden in de extensieve veeproductiesystemen in de natuurlijke savannes van de vochtige tropische zone

Onderzoeksproject T4/DD/28 (Onderzoeksactie T4)


Personen :


Beschrijving :

Het voorstel wordt ingediend met het oog op de ontwikkeling van een controle-instrument voor savannebranden en beheer van natuurlijke hulpbronnen. Het moet enerzijds optimaal werken voor veeproductie en anderzijds controle mogelijk maken van de aantasting (recente invasie door Chromolaena odorata) en het behoud van voederbronnen van een industriële veefokkerij voor duurzame veeproductie.

In het kader van een partnerschap tussen de privé-partner Compagnie Jules VAN LANCKER en de onderzoeksinstelling Station de Haute Belgique (CRAGX) beoogt het project een pilootstudie voor de gezamenlijke exploitatie van satellietbeeldgegevens en een geografisch informatiesysteem voor het typische geval van de KOLO fokkerij, eigendom van de Compagnie en reeds zeer lang gevestigd in de streek van Beneden Kongo (Kongo - ex-Zaïre). Voor een grote fokkerij in de huidige situatie en de beheersproblemen die ermee gepaard gaan, is een dergelijke stap bijzonder noodzakelijk.

Op vraag van de Cie JVL zijn de specifieke onderzoeksdoelstellingen:

- exploitatiemodellen van satellietgegevens onderzoeken om beelden van de ligging en de uitgestrektheid van de aangetaste gebieden uit te vergroten, in het bijzonder van de invasie door Chromolaena odorata.

- de drie belangrijkste brandperioden bestuderen (februari, juni, september), de plaats en de ware reikwijdte van gebieden waar gras aangroeit na de brand aan de hand van (SPOT-Landsat) satellietwaarnemingen.

- de precieze weidegebieden, de infrastructuur en de bestaande vegetatietypes in een geografisch informatiesysteem beschrijven.

- de verdeling van vee over het grondgebied en foksnelheid op elke weide beschrijven.

- bestaande klimaatmodellen ter voorspelling van de dagelijkse aangroei van gras in de actueel aanwezige vegetatietypes aanpassen.

- de verschillende niveaus van informatie combineren om kaarten van het fokpotentieel te actualiseren volgens de huidige toestand van het weiland.

- Uit dit voorbeeld een methodologische aanpak afleiden voor brandcontrole en behoud van graaslanden die geëxtrapoleerd zou kunnen worden naar andere Guinese savannes die geëxploiteerd worden met het oog op duurzame veeproductie in de traditionele veefoksystemen.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid