Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Radarbeelden voor kartering en monitoring van wetlandecosystemen in het Tsjaadbekken

Onderzoeksproject T4/DD/35 (Onderzoeksactie T4)


Personen :


Beschrijving :

Een beter begrip van ecosysteemprocessen in wetlands, en van natuurlijke en menselijk oorsprong invloeden, vereist technieken om deze wetlands ruimtelijk te karakteriseren, en de ruimtelijke en temporele dynamiek te volgen.
Wetlands in Afrika over het algemeen, en in het voorgestelde testgebied van het Tsjaadbekken in het bijzonder, zijn van cruciaal ecologisch en economisch belang, maar worden bedreigd door de bevolkingsdruk, met ernstige gevolgen voor de lokale bevolking en haar omgeving.
De beheersautoriteiten hebben recente ruimtelijke gegevens nodig, die een precies beeld geven van het huidige landgebruik en de uitgestrektheid van de bevloeide oppervlakte. Vanwege de zeer dynamische aard van wetlands heeft onderzoek om deze tijdruimtelijke patronen te karakteriseren een aanzienlijke toegevoegde waarde.

Onderzoek naar de bruikbaarheid van radarbeelden wordt voorgesteld met de volgende doelstellingen:

- Kwantitatief onderzoek van de verstrooiing van het radarsignaal door de componenten van het wetlandecosysteem (aquatisch, macrofytisch, en terrestrisch in landbouwbuffergebied) door middel van statistische scheidbaarheidsmetingen en door het toetsen aan bestaande theoretische verstrooiingsmodellen.

- Verbetering van cartografie van wetlands door procedures te ontwikkelen voor beeldfragmentatie en -classificatie: multi-temporele classificatie en beeldfusie: zichtbaar/NIR en microgolfgegevens.

De pre-operationele doelstelling bestaat erin om de methodologie te testen en aan te vullen om een kwalitatieve (landgebruikcategorieën) en kwantitatieve (statistiek) bijdrage te leveren voor het beheer van wetlands, en voor het pilootgebied in het Tsjaadbekken in het bijzonder (thematische doelstelling: duurzaam beheer van tropische ecosystemen).

Enerzijds worden de activiteiten van het voorgestelde project gesteund door de expertise vergaard in een lopend SPOT VEGETATION-project, terwijl anderzijds de ontwikkelde methodologie het voorziet in het gebruik van ENVISAT ASAR-gegevens, die binnen 2 jaar beschikbaar zullen zijn. Daarom omvat het project een ontwikkelingsfase (met behulp van RADARSAT-gegevens), en vervolgens een validatiefase waarin de ontwikkelde technieken en methoden getest en toegepast zullen worden met behulp van ENVISAT ASAR. Dit verklaart waarom een projectperiode van 2,5 jaren voorgesteld wordt: om zeker te zijn dat de validatiefase rond is.

Verwacht wordt dat de resultaten van het project zullen bijdragen tot de kennis van radarverstrooiingspatronen, redelijk precieze kartering met behulp van radarbeelden, en methoden (algoritmen) voor beeldverwerking en verbetering met beelden van zichtbaar/NIR en microgolfgegevens.
De resultaten zouden geëxtrapoleerd moeten kunnen worden voor kartering van wetlands op andere plaatsen, maar er wordt verwacht dat sommige aspecten van het onderzoek nuttig kunnen zijn voor kartering en monitoring van overstromingspatronen in het algemeen.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid