Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Biofysische karakterisering van tropische ecosystemen met "synthetic aperture radar" teledetectie - EcoSarII

Onderzoeksproject T4/DD/36 (Onderzoeksactie T4)


Personen :


Beschrijving :

Het voorgestelde onderzoeksproject is een voortzetting van de lopende project op "Biofysische karakterisering van tropische ecosystemen door SAR-teledetectie vanuit de ruimte", met de bijnaam EcoSar (Telsat4/DD/005-006).

Tijdens de eerste fase van het project (1997-1999) werden een aantal methodologische en thematische kwesties aangepakt. De voornaamste mijlpalen die we kunnen vernoemen zijn:

- De integratie van ruimtelijke heterogeniteit en van de bladstructuur van gras in het Radiatieve Transfermodel van de UCL voor begroeide doelwitten;
- De toepassing van een nieuwe procedure voor spikkelfilteren van samenvallende multitemporele SAR-gegevens;
- De productie van algemene landbedekkingskaarten hoge ruimtelijke consistentie door segmentatie van multitemporele SAR-gegevens en classificatie per segment;
- De toepassing van een nieuwe extractieprocedure voor textuur en het gebruik ervan bij het karakteriseren van de opbouw van boomkruinen in het woud.

De voorgestelde tweede fase van het EcoSar-project voorziet de consolidatie, validatie en verfijning van de tot nog toe verkregen resultaten:

- productie van operationele versies van de laboratoriumontwikkeling (model en spikkelfilter) door controles van het geldigheidsbereik in te lassen, de invoering te beperken tot significante parameters, en een topografische gebruikersinterface en volledige documentatie toe te voegen;
- de thematische resultaten verkregen met de methoden, ontwikkeld aan de hand van historische gegevens, te valideren met referentiemetingen in ware tijd en hun geldigheidsbereik te bepalen;
- het conceptuele model voor de waterbalans op te waarderen naar een fysisch model en dit tezelfdertijd te kalibreren met veldwaarnemingen in ware tijd;
- de waarde van de ontwikkelde methoden aan te tonen op een schaal representatief voor de doelstellingen van het TELSAT-programma door samenwerkingsakkoorden met het JRC over de interpretatie van grootschalige woudkarteringsoefeningen met behulp van SAR-gegevens van ERS en JERS.

Een nieuwe onderzoekslijn voor de tweede fase van het EcoSar-project betreft de vergelijking en het eventueel synergetisch gebruik van SAR-gegevens vanuit de ruimte met optische gegevens. De doelstelling is de verdere verbetering van de karakterisering van seizoensmatige kenmerken van de vegetatie. SPOT Vegetation-gegevens worden gekozen om hun hoge temporele resolutie. Ze zullen geanalyseerd worden ten opzichte van de SAR-gegevens verkregen tijdens de expeditie waarover verslag uitgebracht werd, en bij een tweede gelegenheid met Envisat ScanSar-gegevens.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid