Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Bioomclassificatie en schatting van bioomverhoudingen op wereldwijde schaal met behulp van VEGETATIE-gegevens

Onderzoeksproject T4/DD/39 (Onderzoeksactie T4)


Personen :


Beschrijving :

Ondanks de recente vooruitgang in optische teledetectietechnieken op het niveau van de multitemporele schatting van biofysische eigenschappen - zoals LAI en fAPAR straling - hebben solide monitorings- en waarschuwingssystemen gebaseerd op wereldwijde observatiegegevens, tegenwoordig nog niet hun volle potentieel bereikt. Vooral op gebied van verschuivingen in bioomverdeling bestaan er zeer weinig wereldwijde en operationele monitoringsssystemen of benaderingen.

De consistente en herhaalbare afleiding van kaarten met een wereldwijde dekking van de huidige ruimtelijke verdeling van bioomclassen, en hun veranderingen, is een haalbare doelstelling geworden door recent gelanceerde platformen zoals SPOT-VEGETATIE. De fundamentele doelstelling van dit voorstel is de bepaling alsook de toepassing van een solide classificatiestrategie voor de karakterisering van de voornaamste bioomverdelingen op een wereldwijde schaal, gebaseerd op SPOT-VEGETATIE-gegevens voor een volledige jaarcyclus van de vegetatie. Hiertoe zal het VGT-PS tiendaagse NDVI syntheseproduct gebruikt worden, aangezien het grondsegment van de VEGETATIE-opdracht dit sinds kort produceert.

Om het verlies aan proportionele precisie ten gevolge van beeldclassificatie bij een grove resolutie te compenseren, zullen modellen ontwikkeld worden om de schatting van het bioomoppervlakte te verbeteren op een wereldwijde schaal. De modellen zullen afgestemd zijn op de voornaamste bioomclassen die gedefinieerd zullen worden, en geïntegreerd in de wereldwijde classificatiestrategie die voorgesteld zal worden. De bepaling van een efficiënte procedure om de schatting te verbeteren van de oppervlakte uit bioomclassificaties bij zeer grove resolutie, afgeleid van het VGT-PS-product, zal een toegevoegde waarden brengen aan de geklasseerde gegevens, en hun gebruik kan hierdoor toenemen.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid