Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

SABRES - Services to agri-business by remote sensing - Teledetectiediensten voor het landbouwbedrijf

Onderzoeksproject T4/DD/43 (Onderzoeksactie T4)


Personen :


Beschrijving :

Doelstellingen :

Een reeks van prototypes afleveren voor een nieuwe generatie van goedkope PC-gesteunde informatiesystemen voor landbouwbeheer, die optische satellietbeelden met zeer hoge resolutie kunnen combineren met vectoriële cartografische gegevens.
Technieken ontwikkelen voor het ontwerpen van geavanceerde aanbevelingskaarten voor gebruik van mest en fungiciden. Beeldgegevens en afgeleide producten afleveren aan project gebruikers voor de evaluatie in het landbouwbedrijf van prototypes van informatiesystemen voor boerderijbeheer. Het mechanisme voor de levering van gegevens is een prototype abonnements/distributiedienst verbonden met en toegankelijk via de diensten van het CEO die dit mogelijk maken.

Methoden :

SABRES zal gevestigde methoden gebruiken voor satellietteledetectie, deze toepassen op gegevens van de nieuwe satellietsensoren met zeer hoge resolutie (VHR) en speciaal ontworpen beeldproducten integreren in innoverende, prototype informatiesystemen voor boerderijbeheer (FMIS). Daarnaast zal een geavanceerde component van het project meer gesofisticeerde producten hoger afleveren aan de FMIS (bv. de aanbevelingskaart voor bemesting) door toepassing van bestaande technieken op een tijdreeks van satellietbeelden (verkregen terwijl het gewas groeide) en in combinatie met meteorologische en bodemgegevens.

Feedback van de klant is zeer belangrijk in het SABRES-project. De verschillende prototypes van software die ontwikkeld zullen worden, zullen aangepast zijn aan verschillende behoeften van vijf cliënten in vier Europese landen. De cliënten vertegenwoordigen een brede waaier van bedrijven binnen de landbouwsector: een gemeenschapsdienst voor boeren, een grote groep van onafhankelijk adviseurs, een progressieve landbouwer en twee landbouwcoöperatieven die een waaier van diensten verschaffen (ook mest) aan hun leden in twee van de meeste belangrijke landbouwgebieden in Europa.

De cliënten zullen de softwareproducten evalueren gedurende een cyclus van twee groeiseizoenen op de landbouwbedrijven waar ze een uitstekende toegang hebben. Aangezien de snelheid van de informatie uiterst belangrijk is voor lopende jaarlijkse (tactische) behandelingen, zal een beelddistributiemechanisme ontwikkeld in de tweede versie van de prototypes de CEO werkingsdiensten exploiteren, vooral het abonnementsmechanisme binnen de dienst CEO Reclame en Aankondigingen. Dit mechanisme zal verder ontwikkeld worden om abonnees de mogelijkheid te bieden automatisch bijwerkingen van beelden te ontvangen.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid