Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Detectie van woekerhaarden van Ips typographus in de aangetaste bossen van Bosnië-Herzegovina

Onderzoeksproject T4/DD/45 (Onderzoeksactie T4)


Personen :


Beschrijving :

De bossen in Bosnië-Herzegovina kampen met aanzienlijke gezondheidsproblemen. Met name door één van de schorskevers (Scolytidae), de letterzetter, die een groot aantal coniferen doodt. Deze kevers dragen schimmels mee, die het hout besmetten waarop ze zich vestigen, en de eigenschappen ervan veranderen. Hierdoor daalt de technologische kwaliteit van het hout aanzienlijk. Deze schadelijke plaag kan onder controle gekregen worden door uitdunning van zieke en te dichte beplanting, en met behulp van specifieke lokmiddelen (feromonen) om de kevers te lokken naar vallen of lokbomen.

De Wereld Bank heeft een specifiek bosontwikkelingsproject in opgestart in B-H. Het Phare Programma, gefinancierd door de EU, draagt bij tot dit project met 1,23 MECU voor schorskevercontrole.

Prospect C & S bereidt in onderaanneming voor Phare dit fytosanitaire project voor. Tijdens deze haalbaarheidsstudie bleek al gauw dat 58.000 ha van de door kevers ingenomen 100.000 ha aangetast zijn, zodat rechtstreekse controle onmogelijk is. De door schorskevers aangetaste gebieden vormen een bedreigend "reservoir" voor de aangrenzende gebieden.

Het is te duur om deze aangetaste gebieden volledig te behandelen en er zijn hogere prioriteiten. Men kan echter wel onder de aangetaste gebieden die met hoge prioriteit behandeld moeten worden afbakenen.

De onderzoeksteams "Systèmes d' Information géographique et Télédétection" en het "Laboratoire de Biologie animale et cellulaire" van de Université Libre de Bruxelles hebben samen de expertise ontwikkeld in de studie van insectenepidemiologie met behulp van GIS, geostatistiek en teledetectie. Ze zullen bijdragen tot dit project door te analyseren hoe satellietbeeldvorming met hoge resolutie gebruikt kan worden voor detectie, karakterisering en de rangschikking van aantastingshaarden. Een recent SPOT4 XI-beeld (1998) zal geanalyseerd en vergeleken worden met resultaten van een inspectie aan de grond met behulp van een GPS om de besmettingshaarden te lokaliseren. Door vergelijking van twee opeenvolgende SPOT-beelden (1997 en 1998) zal men de actieve besmettingshaarden kunnen lokaliseren (degene die in één jaar gegroeid zijn). Door analyse van een beeld met zeer hoge resolutie (bv. IKONOS) zullen de besmettingshaarden beter gekarakteriseerd kunnen worden: omvang en afstand tot wegen. Aan de hand van deze informatie worden de besmettingshaarden dan gerangschikt voor behandeling.

Als deze methode haalbaar blijkt, zou een groter programma dat het hele land bestrijkt ontwikkeld kunnen worden, met geschikte operationele en internationale financiering.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid