Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Bijdrage van VHR-beelden tot de karakterisering van de populatie van, en in het bijzonder van de draagkracht voor grote wilde herbivoren in de bossen van het Waalse Gewest

Onderzoeksproject T4/DD/46 (Onderzoeksactie T4)


Personen :


Beschrijving :

Doelstellingen :

De Divisie Natuur en Bossen van het Waalse Gewest is belast met het beheer van edelhertpopulaties. Hiertoe moeten de schietplannen bepaald worden voor elk gebied waar edelherten voorkomen met het oog op een duurzame bosbalans en in overeenstemming met een bosbeheer voor meervoudig gebruik.
Een relevante planning vereist informatie over de dichtheid van het wild en de draagkracht voor edelherten.
Deze laatste informatie wordt geëvalueerd met de "capaciteitsindex", steunend op de volgende parameters: bodem, bos, verdeling van voedsel en schuilplaatsen, rust, verplaatsingsmogelijkheden en topografie.
De doelstelling van deze studie is te onderzoeken of beelden met zeer hoge resolutie relevante hulpmiddelen zijn om de ontbrekende informatie, bv. bosstructuur en bladoppervlakte-index, in te brengen bij het opstellen van de "capaciteitsindex".

Resultaten :

- verzamelen van gegevens (veldinventaris, luchtfoto's en satellietbeelden);
- voorverwerking van de beelden (geometrische en radiometrische correctie);
- gevoeligheidsanalyse van de reflectantie voor de verschillende plaatselijke eigenschappen (topografie en begroeide oppervlakte);
- iteratieve thematische verwerking (drempelwaarden, analyse van de textuur, classificatie,) in een goed gedocumenteerd gebied;
- validatie van de verwerking in een niet-gedocumenteerd gebied;
- uitbreiding van de methodologie;
- kosten/baten-analyse en methodologische aanbevelingen.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid