Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Detectie van zoöplanktonslierten in zoute meren met behulp van kleurverwerking met hoge resolutie van wateroppervlakten

Onderzoeksproject T4/DD/47 (Onderzoeksactie T4)


Personen :


Beschrijving :

Zoöplankton is een obligate voedingsstof voor de kweek van jonge zeevis. Kennis van de verdeling en seizoensvariabiliteit is bijgevolg een cruciale factor de bevolkingsdynamiek van commercieel belangrijke vissoorten preciezer te voorspellen en het potentieel te bepalen van deze determinante voeding in aquacultuur.

Men heeft waargenomen dat overblijfselen en passieve vormen van zoöplankton zich verzamelen in slierten van tientallen tot duizenden meters lang, die op het water drijven. Deze slierten leveren kwantificeerbare informatie op een mesoschaal. Een dergelijke informatie zou onze kennis over de biologie van zoöplankton kunnen aanvullen op microschaal en zou een basis verschaffen voor kosten/batenanalyses van regionale aquacultuur.

Er is een enorme ontwikkeling van toepassingen voor de verwerking van satellietbeelden. Detectie van zoöplanktonslierten is een speciale uitdaging. Dit staat in de marge van de voornaamste ontwikkelingen vanwege een aantal afwijkende eigenschappen: het bestudeerde kleurenspectrum, de vereiste resolutie, de werkwijze en de locatie van de bestudeerde sites.
De ontwikkeling van hulpmiddelen is geconcentreerd op de studie van fytoplankton in de zee. De verwerking van de kleur van zeewater is bijgevolg sterk gericht op de groene tinten in het kleurenspectrum van chlorofyl. Zoöplankton wordt daarentegen gekenmerkt door gebrek aan chlorofyl en het meer gewone rode kleurenspectrum van carotenoïde en verwante stoffen. De toepassingen voor detectie van "rode getijden", een bloei van een speciale flagellaat waarvan de bacteriële inhoud indigestie veroorzaakt bij schaaldierconsumenten, zijn de uitzondering op de regel.
Bovendien betreffen deze ontwikkelingen brede beelden van de oceaan om deze biomassa te bestuderen op een macroschaal. Wij zijn daarentegen meer geïnteresseerd in een afgeleide van de biomassa op mesoschaal. Dit vereist een resolutie op grens van wat de meeste commercieel beschikbare sensoren kunnen.
Omdat op de hoge zeeën de verzameling van zoöplankton in zichtbare slierten door de meteorologische omstandigheden over het algemeen niet mogelijk is, richten we ons eerder op wateroppervlakten van meren. Deze laatste werden geïdentificeerd maar niet systematisch bestudeerd. De meeste ontwikkelingen zijn ook gericht op monitoring van een meer globale verandering over verschillende seizoenen. Wij zijn daarentegen geïnteresseerd in de detectie van verschijnselen die alleen relevant zijn binnen een periode van dagen, aangezien wind en stromingen de drijvende slierten van organisch materiaal verspreiden of op het strand drijven. Een vergelijkbare werkwijze wordt gedemonstreerd in detectiemethoden van olievlekken.

Specifieke doelstellingen

1. De technische haalbaarheid bepalen van een dergelijk detectiesysteem gebaseerd op huidige of toekomstige satellietsensoren;
2. Een pilootstudie voor een dergelijk systeem uitwerken.

Taken

De taken kunnen als volgt verdeeld worden:
1. Overzicht van de relevante literatuur;
2. Ruw ontwerp voor een detectiesysteem van slierten.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid