Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Evaluatie van de bijdrage van de MIR spectrale band van SPOT 4 voor de kartering van landbedekking: toepassing voor de afbakening van bebouwde gebieden

Onderzoeksproject T4/DD/48 (Onderzoeksactie T4)


Personen :


Beschrijving :

Het NIS (Nationaal Instituut voor Statistiek) en andere gouvernementele of regionale besturen met een grote behoefte aan gegevens over bodembedekking voor economische of landplanning- en beheersdoeleinden doen steeds meer beroep op teledetectiegegevens voor van de noodzakelijk informatie.
Met de lancering van de SPOT 4-satelliet in 1998 verzekert Spot Image niet alleen de continuïteit van de toevoer van traditionele beeldgegevens maar het verbetert ook het multispectrale beeldproduct door de toevoeging van een nieuw kanaal met een resolutie van 20 meter in het middeninfrarood (MIR).

De voornaamste doelstelling van deze haalbaarheidsstudie is de algemene kwaliteit van deze nieuwe multispectrale beelden in vier banden van SPOT 4 te testen en te onderzoeken hoe het nieuwe MIR-kanaal bijdraagt tot een verbeterde beeldclassificatie van landbedekking, speciaal gericht op de afbakening van bebouwde gebieden.

Het nieuwe MIR kanaal is uiterst gevoelig voor vocht in bodem en bladeren, waardoor het zeer geschikt is voor een grondigere analyse van begroeiing en bodembedekking. Het doel van deze studie is te analyseren hoe dit kanaal ook bijdraagt tot een beter onderscheid van andere kenmerken, vooral in verstedelijkte gebieden.

Van de resultaten wordt het volgende verwacht:

- een algemene toename in beeldscherpte (De MIR-band is niet gevoelig voor atmosferische omstandigheden, wat de multitemporele analyse kan vergemakkelijken);
- in combinatie met andere banden zal het MIR-kanaal documenten produceren met een veel beter kleurcontrast zodat een preciezere identificatie van kenmerken van milieurisico's mogelijk is. (beeldinterpretatie wordt makkelijker omdat het beeld meer informatie bevat en daardoor ook efficiënter);
- een veel betere spectrale resolutie leidt hopelijk ook in stedelijk gebieden tot een betere classificatie van landbedekking.

De algemene methodologie in deze studie is de vergelijking van de resultaten van drie-bands- versus vier-bandsanalyse van het nieuwe SPOT 4-beeld over sommige testgebieden, die voordien al veel bestudeerd werden en waarvoor aanvullende gegevens beschikbaar zijn, om de vooruitgang die dit nieuwe kanaal biedt beter te evalueren.


Over deze website

Uw privacy

© 2018 POD Wetenschapsbeleid