Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Mogelijkheden van teledetectiebeelden met zeer hoge resolutie voor de uitwerking en de actualsiering van "grootschalige digitale kaarten"

Onderzoeksproject T4/DD/49 (Onderzoeksactie T4)


Personen :


Beschrijving :

De A.L.E. (Association Liégeoise d'Électricité - gebruikende partner) heeft grootschalige kaarten nodig voor de dagelijkse activiteit i.v.m. elektriciteitstoevoer en het beheer van het elektriciteitsnet in de streek van Luik. Onderaannemers werken kaarten uit a.h.v. veldwaarnemingen en fotogrammetrische methoden. Over een paar jaar moeten kaarten geleverd worden in digitaal formaat volgens de algemene voorwaarden. Deze worden vergaard in een specificatieboekje, het zogenaamde "grootschalige digitale kaarten" dat gebruikt wordt door bijna alle bedrijven in de AM/FM-sector.
Digitale kaarten bestrijken één vierkante kilometer van een gebied en zijn gecoreferenceerd met het Belgische Lambert 72 systeem. Papieren kaarten kunnen met digitale gegevens op verschillende schalen getekend worden, van 1/500 tot 1/2000. De belangrijkste voorwerpen op de kaarten zijn uiteenlopende gebouwen, en de evaluatie van hun kenmerken berust op verschillende metingen en indices zoals: het aantal correct geïdentificeerde voorwerpen, planimetrische precisiedrempels en een volledigheidsindex. Uiteraard zijn veldwaarnemingen en fotogrammetrische restitutie noodzakelijk om de digitale kaart te doen overeenkomen. Voor de bijwerking gebruikt men deze dure technieken alleen als er beduidende veranderingen waargenomen zijn op de luchtfoto's.

Deze haalbaarheidsstudie dient om de mogelijkheden te evalueren van teledetectiebeelden met zeer hoge resolutie (VHR) (~1 m) voor de juiste identificatie en lokalisatie van verschillende soorten gebouwen . Het project zal gebruik maken van CAPI -achtige technieken toegepast op geometrisch gecorrigeerde satellietbeelden. Het geometrische correctieproces is van het grootste belang voor planimetrische precisie, dus dit punt zal tijdens de eerste fase grondig bestudeerd worden. Het is de bedoeling panchromatische en multispectrale gegevens (van dezelfde sensor/satelliet) met elkaar te verenigen om kleurencomposieten te vormen als ze de interpretatie verbeteren. Hiervoor zou een echt fusiealgoritme gebruikt worden, ontwikkeld door SURFACES. De drie voornaamste kwaliteitsindices in referentiekenmerken (identificatie, precisie en volledigheid) zullen ook gebruikt worden om de kwaliteit van de satellietbeeldanalyse na te gaan. Referentiegegevens van bestaande digitale kaarten voor de bedoelde studiegebieden zullen geleverd worden door de gebruikende partner. De mogelijkheid om luchtfoto's te vervangen door satellietbeelden voor detectie en lokalisatie van veranderingen van de bebouwde oppervlakte zou beschouwd worden als het voornaamste positieve resultaat. Bovendien zou satellietbeeldanalyse geïntegreerd kunnen worden in het evaluatieproces van een gebied of fotogrammetrisch werk volgens de verkregen waarden voor de kwaliteitsindices, voor alle of sommige categorieën van gebouwen. De weerslag van invoering van satellietteledetectietechnieken in de uitwerking (bijwerking/ evaluatie) van digitale kaarten zal overwogen worden, met name wat tijd en kosten betreft.

Het project biedt verschillende interessante vooruitzichten. Als de resultaten voldoen aan de eisen van de gebruikende partner, kan er een pilootstudie worden voorgesteld voor de praktische toepassing van het proces. Ten tweede zou teledetectie voorgesteld kunnen worden als standaardproces in de sector, omdat de regels die de uitwerking van de digitale kaarten bepalen dezelfde zijn voor vele AM/FM-bedrijven. Tenslotte biedt het stereoscopische vermogen van de VHR-sensoren de mogelijkheid van interpretatie en meting in 3-D, wat verschillende AM/FM-bedrijven zou kunnen interesseren. Zelfs als het stereoscopische aspect niet expliciet aan bod komt in dit project, is het een gelegenheid om de sector attent te maken op de voordelen van VHR-satellietteledetectie.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid