Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Gebruik van satellietgegevens met zeer hoge ruimtelijke resolutie voor de monitoring van vegetatie en water in verstedelijkte gebieden

Onderzoeksproject T4/DD/50 (Onderzoeksactie T4)


Personen :


Beschrijving :

Deze haalbaarheidsstudie wordt voorgesteld door het "Institut de Gestion de l’Environnement et d'Aménagement du Territoire" en het "Brussels Instituut voor Mileubeheer". Dit laatste heeft een geografische gegevensbank uitgebouwd om de ontwikkeling te beheren en te plannen van groene en blauwe open ruimtes. Deze gegevensbank werd verwezenlijk door het gebruik van luchtfoto's, topografische gegevensbank en inspectie aan de grond. Om nuttig te blijven moet deze gegevensbank bijgewerkt en aangevuld worden, wat niet bereikt kan worden met luchtfoto's (duur), noch door een uitgebreid onderzoek aan de grond.

Daarom streeft deze haalbaarheidsstudie naar de bepaling van behoeften, technische en economische haalbaarheid van satellietgegevens met hoge en zeer hoge resolutie voor het monitoren van begroeide en wateroppervlakken in verstedelijkte gebieden.
De precieze doelstellingen zijn:

- Bijwerken van de kaarten van vegetatietypes op 1:10 000 van sommige groene open ruimtes;
- De jaarlijkse evolutie opvolgen van sommige groene open ruimtes die snel veranderen (zoals braaklanden, spoorwegbermen, ...);
- De toestand van de begroeiing volgen over een seizoen voor sommige groene open ruimtes onderhevig aan waterstress, plagen, of een speciale anthropogene druk;
- De toestand volgen van sommige vijvers in groene open ruimtes;
- Gebieden met overheersende vegetatietypes en landbedekking binnen huizenblokken evalueren.

Resultaten zouden zijn:

- Een technische demonstratie van satellietgegevens met zeer hoge resolutie voor de kartering, de bijwerking en de opvolging van sommige groene open ruimtes en sommige binnenerven van huizenblokken;
- Een evaluatie van behoeften van het BIM en de technische en menselijke middelen;
- Een evaluatie van de kostprijs per taak volgens verschillende scenario's te bepalen met het BIM.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid