Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Cartografie van de microklimaatgebieden met behulp van een DTM verkregen via radarbeeldvorming

Onderzoeksproject T4/DD/51 (Onderzoeksactie T4)


Personen :


Beschrijving :

We stellen voor koude microklimaatgebieden te karteren met behulp van een interferometrisch SAR (InSAR)-digitaal hoogtemodel (DEM.) gecombineerd met een simulatie van de zonnestraling door het jaar. Deze informatie is speciaal interessant voor zowel stedelijke als bosplanning omdat i) zo de kartering mogelijk is van huidige en toekomstige verstedelijkte gebieden in koude gebieden, en ii) dit de selectie vergemakkelijkt van de vegetatietypes die het best aangepast zijn aan lage temperaturen en belichting.

Specifieke Doelstellingen

a. een InSAR/SAR DEM. verwezenlijken van het volledige Waalse Gewest;
b. een computermodule ontwikkelen die de zonnestraling over het jaar simuleert, om gebieden op te sporen die het minimum aan rechtstreeks zonlicht ontvangen;
c. de "koude" oppervlakken over de grenzen superponeren van verstedelijkte gebieden bepaald in de sector door kaarten voor landplanning;
d. de gegevens van de simulatie van de zonnestraling vergelijken met de veldkennis van woudplanners van de Divisie Bos en Natuur van het bestuur van het Waalse Gewest.

Verwachte resultaten

a. De belangrijkste "koude" microklimaatgebieden afbakenen aan de hand van oppervlakte en hellingsparameters;
b. Mogelijkheid om het percentage te evalueren van verstedelijkte gebieden die ofwel gemodificeerd zouden worden, of bevoordeeld zijn op gebied van isolatiepremies.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid