Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Studie van de mogelijkheid tot integratie van SPOT VGT-gegevens in de vroege waarschuwingssystemen (voedselveiligheid) in de Sahel

Onderzoeksproject T4/DD/54 (Onderzoeksactie T4)


Personen :


Beschrijving :

De algemene doelstelling van deze haalbaarheidsstudie is na te gaan of het VEGETATIE-instrument werkelijk informatie van betere kwaliteit verschaffen dan die van de NOAA-satelliet voor de Sahelstreek in het kader van het vroegtijdige waarschuwingsysteem van de FAO voor voedsel en landbouw .
De FAO heeft een langdurige ervaring op gebied van satellietmonitoring van het milieu voor voedselgewassen en graaslanden en ze zijn zeker geïnteresseerd in de verbetering van hun vroegtijdige waarschuwingssystemen door studie van de nieuwe mogelijkheden van het nieuwe VEGETATIE-instrument. Deze korte studie moet een structuur voorstellen die technische, politieke en financiële details verschaft voor een efficiënte integratie van VEGETATIE-gegevens in de operationele vroegtijdige waarschuwingssystemen van de FAO en moet de installatie van het gewijzigde systeem mogelijk maken in de verschillende nationale en/of regionale meteorologische departementen in de Sahelstreek. Deze haalbaarheidsstudie moet leiden tot een pilootproject voor de installatie van de voorgestelde nieuwe structuur. De voornaamste wetenschappelijke partner heeft een lange ervaring in hydrometeorologie, een belangrijk vakgebied voor vroegtijdige waarschuwingssystemen en hij zal een bijdrage krijgen voor JRC - Ispra voor de aspecten van teledetectie.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid