Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Detectie van verandering in satellietbeeldreeksen voor demarcatie van mijngebieden

Onderzoeksproject T4/DD/55 (Onderzoeksactie T4)


Personen :


Beschrijving :

Naar schatting liggen er tegenwoordig nog 100.000.000 mijnen verspreid over de hele wereld. De huidige humanitaire ontmijningsmethoden zijn traag en duur. Er is behoefte aan geavanceerde methoden voor studie van mijngebieden. De potentiële bijdrage van tijdreeksen van satellietbeelden voor afbakening van mijnenvelden werd nog niet aangetoond. Typische mijnenveldindicators zijn onder andere veranderingen in vegetatie, sporen van militaire activiteit, overvloed van militaire voorwerpen, veranderingen van landgebruik door bevolkingmigratie, gewijzigde menselijke activiteit in en rond dorpen... Deze indicators kunnen waarschijnlijk geïdentificeerd worden door detectie van verandering in tijdreeksen van satellietbeelden. De doelstelling van het huidige project is te tonen dat tijdreeksen van satellietbeelden een nuttige bron van informatie zijn voor een betere detectie van mijnenveldindicators. Er zal getoond worden dat verschillende methoden voor detectie van veranderingen in tijdreeksen van satellietbeelden de identificatie van belangrijke mijnenveldindicators mogelijk maken. Daartoe zal de haalbaarheidsstudie gericht worden op een Belgisch testgebied in Leopoldsburg waarvoor SPOT-satellietbeelden beschikbaar zijn. Na studie en selectie van relevante detectiemethoden van verandering zullen thematische kaarten voor het Belgische testgebied afgeleid worden uit een reeks SPOT-beelden die geselecteerd worden voor tijdspannes die kritiek zijn voor de aanleg van mijnenvelden. Door de keuze van een Belgisch testgebied waarvoor de werkelijkheid aan de grond bekend is, wordt het mogelijk de verkregen resultaten te verifiëren en - meer algemeen - de potentiële rol van satellietbeeldreeksen voor afbakening van mijnenvelden te valideren.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid