Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Evaluatie van de kritische parameters die de zwakke punten van dammen in Vietnam bepalen met radarsatellietgegevens

Onderzoeksproject T4/DD/56 (Onderzoeksactie T4)


Personen :

  • M.  GONTIER Eric - SPACEBEL Informatique S.A (SPABEL)
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 1/4/1999-30/4/2000
  • Prof. dr.  JAMAR Claude - Université de Liège (ULG)
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 1/4/1999-30/4/2000

Beschrijving :

In de streek van Hanoi in Noord-Vietnam worden grote hoeveelheden water tegengehouden door oude dijken als de Rode Rivier zwelt van eind juli tot eind augustus. Elke jaar verkeren de lokale overheid en bewoners tijdens deze periode in een permanente angst om rampzalige breuken. Het aantal en de uitgestrektheid van de zorgwekkende dijken doen de vraag rijzen of satellietteledetectie voor monitoring en alarm gebruikt kunnen worden. Deze mogelijkheid werd recent besproken door Spacebel en de Vietnamese overheid. De algemene doelstelling van de huidige haalbaarheidsstudie, voorgesteld als eerste step in de validatie van teledetectie voor de hierboven beschreven thematiek, is de identificatie van de parameter waardoor zwakke punten van de dijken kunnen worden gekenmerkt met behulp van teledetectietechnieken. De gebruikte technologie omvat SAR-beeldvorming, interferometrie (InSAR) en differentiële interferometrie (DInSAR).

In deze studie zal Spacebel optreden als gebruikende partner. Het wetenschappelijke partnerschap bestaat uit drie categorieën van expertise, namelijk SAR/InSAR/DInSAR verwerking (Centre Spatial de Liège - CSL), hydrologie (Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux - FUSAG), en hydraulica (Université Libre de Bruxelles - ULB).

De specifieke doelstellingen en taakverdeling van de studie zijn:

1. InSAR/DInSAR verwerking van Single-Look Complex ERS-1/2 SAR-beelden over de bestudeerde streek (WP 1 - CSL).
2. Coregistratie van InSAR/DInSAR-producten met gekalibreerde precisie-ERS-1/2 SAR-beelden en SPOT-beelden (WP 1 - FUSAG).
3. Bepaling van beduidende criteria voor zwakke punten van dijken (WP 2 - ULB).
4. Inventaris van de criteria die geïdentificeerd kunnen worden in SAR-beelden en interferometrische afgeleide producten (WP 3 - alle 3).
5. Evaluatie in termen van kwaliteit, precisie en soliditeit van de informatie uit beeldverwerking (WP 3 - alle 3).
6. Conclusies over het potentiële gebruik van de methodologie voor monitoring van dijken (WP 3 - alle 3).

De studie zal in totaal zes maanden duren.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid