Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Productie van een basiskaart van de landbedekking voor C. Afrika afgeleid uit SPOT4 - VGT-gegevens (METAFRO-steun)

Onderzoeksproject T4/DD/57 (Onderzoeksactie T4)


Personen :


Beschrijving :

METAFRO, het informatiesysteem van het Koninklijk Museum voor Centraal Afrika, heeft belangstelling voor het ontwerp (en mogelijk de jaarlijkse bijwerking) van een landbedekkingskaart van de Central Afrikaanse streek bij middelhoge resolutie. Het product moet ook beschikbaar zijn in vectorformaat, omdat het als basiskaart moet dienen voor de uitvoering van geografische opzoeking in de metadatabank van het METAFRO-project.

In dit document stelt het Expertisecentrum van VITO "Teledetectie en atmosferische processen" (TAP) voor om de vereiste landbedekkingskaart op l km2 resolutie te produceren, gebaseerd op een volledig jaar van NDVI-syntheses (36 opeenvolgende 10-dagelijkse composieten), verschaft door het recent gelanceerde aardobservatiesysteem SPOT4-VEGETATION. De voorgestelde methodologie werd reeds met succes toegepast op vergelijkbare gegevensreeksen van NOAA-AVHRR en dit omvat hoofdzakelijk een gesuperviseerd classificatieschema, toegepast op de seizoensmatige/fenologische informatie uit de oorspronkelijke NDVI-beelden.
De raster-naar-vector-conversie zal vervolgens uitgevoerd worden door "on-screen digitalisering" van de onderscheiden landeenheden.

De begroting voor de studie is 699 000 BEF en deze wordt uitgevoerd over een periode van 2,5 maanden, te beginnen in juni 1999.
METAFRO kan de haalbaarheid van de aanpak evalueren op basis van de resultaten van de cartografische precisie (foutmatrices) en de analyse van de betrokken kosten.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid