Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Gent vanuit de ruimte: verbetering van de website van de Stad Gent

Onderzoeksproject T4/DD/58 (Onderzoeksactie T4)


Personen :


Beschrijving :

Tot nu toe is het gebruik of satellietbeelden voor detectie van verandering in verstedelijkte gebieden niet zeer populair vanwege de resolutie van de sensor. Dit kan veranderen met de nieuwe beschikbare sensoren met een zeer hoge resolutie.
Zelfs voor GIS-projecten heeft het stadsbestuur van Gent nog nooit een satellietbeeld gebruikt. Als beelden met hogere resolutie meer algemeen beschikbaar worden (bv. Space Image IKONOS-1, resolutie 1m), kunnen deze beelden ook gebruikt worden voor studies op lokaal niveau.
Verdere ontwikkeling van de website van Gent is een manier om de mensen een beter inzicht in teledetectiedocumenten te geven, vooral als het gaat over mensen in hun eigen omgeving (de stad Gent en omgeving). Voor deze doelstelling zullen reeds beschikbare archieven en meer recente beelden gebruikt worden. De voorbeelden die ontwikkeld zullen worden illustreren de multitemporele en meerschalige benadering.

Er werden 5 thema's geselecteerd:

1. Gent en de wereld: Landsite MSS-beeld van Gent en de 6 zustersteden geprojecteerd op een wereldoverzicht, met geografische beschrijving van elk van hen.
2. Detectie van "verandering": Vergelijking van beelden van de jaren tachtig en negentig met specifieke aandacht voor verstedelijking en het groenaanbod.
3. Meerschalige benadering: om de mensen te tonen hoe Gent er "uitziet" op de beelden van verschillende sensoren met verschillende resolutie, met behulp van een beeldreeks van beelden met grove resolutie (NOAA-AVHRR) over middelhoge resolutie (archiefbeelden van Resurs-01 en/of Landsat MSS) tot fijne resolutie (SPOTXS en/of SPOT-P).
4. Na thema 3 behandelt thema 4 het nut van Russische KVR-1000-sensorbeelden en/of Space Image IKONOS-1-beelden voor de studie van kleine gebieden als de onmiddellijke omgeving van de burgers, door in te zoemen op de beelden met hoge resolutie op het Internet.
5. Vergelijking van de beelden met hoge resolutie met beschikbare luchtfoto's voor 2 geselecteerde gebieden in Gent, bv. de dokken en het stadscentrum.

Een korte tekst bespreekt elk beeld en elke benadering. Zo krijgt de internetgebruiker een beter inzicht in de technologische en methodologie van de teledetectiedocumenten.
Deze thema's (+ voorbeelden) zullen uitgewerkt worden in overleg met het stadsbestuur van Gent (Coördinatiedienst - Dienst Informatietechnologie en GIS). Alle verwerkte beelden en teksten zullen geïntegreerd worden in de website van de stad Gent.

Deze studie zou het uitgangspunt kunnen zijn voor een groter pilootproject. Via dit project heeft de Coördinatiedienst voor informatietechnologie en GIS van het stadsbestuur van Gent de gelegenheid om vertrouwd te raken met de satellietbeelden met zeer hoge resolutie en dit in het kader van ruimtelijke veranderingen in de streek van Gent en de studie hoe veranderingen van de teledetectiegegevens ingevoerd zouden kunnen worden in het GIS van het stadsbestuur van Gent.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid