Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Planning, steun en onderzoeksactiviteiten voor ontmijnen op basis van satellietbeelden (PARADIS)

Onderzoeksproject T4/DD/60 (Onderzoeksactie T4)


Personen :

  • M.  ACHEROY Marc - Koninklijke Militaire School (KMS)
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 1/6/1999-31/5/2001

Beschrijving :

Doelstellingen :

We stellen voor, met de hulpmiddelen beschikbaar uit verschillende laboratoria in het netwerk, een computergestuurd systeem te ontwikkelen voor de planning van humanitaire ontmijningscampagnes. Het ontwikkelde product zal twee complementaire niveaus bevatten (wereldwijd en lokaal) volgens de informatiebehoeften op twee verschillende ruimtelijke schalen. Het systeem zal verschillende modules integreren: een databank in een geografisch informatiesysteem (GIS), een reeks criteria, een reeks objectdetectoren en een grafische gebruikersinterface (GUI).

Op een hoger niveau, zoals een land of een groot gebied, zal het systeem het beheer, de centralisatie, en de verrijking van de bestaande geografische informatie mogelijk maken om de ontmijningsoperaties volgens de vastgelegde prioriteiten te plannen. Op lokaal niveau zal het de informatie verschaffen die veldwerkers vereisen. Met deze informatie, beschikbaar van een GIS en een GUI, zal men de gebieden kunnen bepalen die het eerst ontmijnd moeten worden en dan de gebieden bepalen waar een tussenkomst belang heeft.

Methoden :

Een gebruiksvriendelijk GIS zal gebruikt worden om bestaande geografische databanken, gescande kaarten, afbakening van gebieden met mijnen of die reeds ontmijnd zijn en elke andere gegeorefereerde informatie over ontmijning te centraliseren. Kleinschalige topografische gegevens bestaan in digitaal formaat en kunnen aangevuld worden met gescande kaarten. Informatie over bevolkingsdichtheid, lokalisatie van vluchtelingen of verbouwde gebieden is ook nuttig. Op deze globale schaal zal de gebruiker kunnen bepalen welke gebieden eerst dienen ontmijnd te worden. De prioriteiten van ontmijningsoperaties zijn typisch als volgt: vluchtelingenpopulaties reïntegreren, verbouwbare grond ontginnen, veiligheid behouden in en rond de dorpen en scholen, en uiteindelijk communicatieroutes herstellen.

Als de gebieden om te ontmijnen eenmaal gekozen zijn, wordt er een detectiemodule geactiveerd op lokale schaal (1:25 000) om nieuwe of interessante informatie voor ontmijning te halen uit satellietbeelden met hoge of zeer hoge resolutie. De gebruiker beschikt over automatische of halfautomatische hulpmiddelen om deze informatie te verkrijgen, met name de lokalisatie en status van de communicatieroutes (paden, wegen, spoor- en waterwegen), de precieze lokalisatie en uitgestrektheid van dorpen, de plaats van verbouwbare ontgonnen gebieden en grondgebruik in het algemeen. Bovendien zal de gebruiker met deze hulpmiddelen de begrenzing van de te behandelen gebieden kunnen verfijnen, interessante voorwerpen kunnen vinden en een gerichte en recente kaart kunnen uittekenen.

De databank zal aanvankelijk satellietbeelden, luchtfoto's, gescande kaarten en bijkomende informatie bevatten over de betrokken gebieden (commentaar, beelden en vectors). Dit zal continu verrijkt worden met gegevens verschaft door de gebruiker zoals grafische weergaven van ondermijnde gebieden alsook informatie afgeleid door het systeem, met of zonder de gebruiker, zoals een weg opgenomen uit een gescande kaart of van een satellietbeeld. Met de criteria zullen de beelden ingedeeld kunnen worden in klassen. De objectdetectoren zullen gebruikt worden voor automatische of halfautomatische detectie van voorwerpen die belangrijk zijn voor het ontmijningspersoneel: wegen, woningen, oppervlakte-indicatoren die aangeven of een gebied al of geen mijnen bevat. Hoewel de meeste van deze hulpmiddelen ontwikkeld zijn voor satelliet- of luchtbeelden, kunnen sommige ervan, zoals wegdetectors, toegepast worden op gescande kaarten.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid