Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Optische teledetectie, radar interferometrie en GIS voor de bepaling van geologische risico's bij de aanleg van een pijplijn in Jordanië

Onderzoeksproject T4/DD/66 (Onderzoeksactie T4)


Personen :

  • M.  LAVREAU Johan - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA)
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 12/1/1999-30/5/2001

Beschrijving :

Voor de bepaling van geologische risico’s bij de aanleg van een gaspijplijn in Jordanië zullen satellietbeelden met middelhoge en hoge resolutie verwerkt worden. Voor de topografie en detectie van grondbewegingen en erosie zal beroep gedaan worden op radarinterferometrie. Geologische, seismische en milieurisicogegevens zullen geïntegreerd worden in een GIS. Er zal een gedetailleerde kartering geproduceerd worden van de tektoniek, lithologie, gevaren en milieurisico's in GIS-formaat.

Natuurrisico's.
Geologische risico's vereisen gedetailleerde veiligheidsrapporten voor de aanvang van de aanleg van een 380 km pijplijn. Het gaat om seismische risico's (actieve breuken en aardbevingen), aardverschuivingen ontketend door aardbevingen, erosieprocessen en overstroming, beperkingen door milieurisico's, en vereisten voor het behoud van archeologische sites.

Specifieke doelstellingen:

Geologische risico's vereisen een gedetailleerd veiligheidsrapport alvorens pijplijnen ontworpen en aangelegd worden. Een grondige studie van het geologische risico biedt vele voordelen in termen van veiligheid voor de mensen tijdens en na de aanleg, en in termen van kosten/baten voor de aanleg en exploitatie van de pijplijn. Voor lange pijplijnen verschaft teledetectie samen met andere technieken een snelle en economische manier om de geologische informatie bij te werken en grote en precieze digitale hoogtemodellen uit te werken als invoer voor de evaluatie van de risico's. De voornaamste doelstelling van dit project is deze technieken toe te passen op een reëel geval, een 300km-lange pijplijn door een seismisch actief gebied in Jordanië, en een methodologie uit te werken die gebruikt kan worden voor alle gevallen van pijplijnplanning.

Verschillende types geologische risico's zullen bestudeerd worden:

- het seismische risico op zich, dat rechtstreekse destructieve effecten van aardbevingen en grondbewegingen inhoudt;
- het risico van breuken aan de oppervlakte langs het tracé van actieve breuken;
- het risico van hellingsinstabiliteit in statische omstandigheden;
- het risico van aardverschuivingen ontketend door aardbevingen;
- het risico verbonden met snelle erosieprocessen zoals veroorzaakt door overstromingen.

Dit zal een geheel van informatie verschaffen dat gebruikt kan worden voor een optimale interactieve planning en lay-out van de aanleg. Om het gebruik van de methode voor toekomstige toepassingen aan te moedigen, zullen de resultaten gevalideerd worden en de kosten/tijdwinst berekend worden.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid