Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Voorspelling van opbrengst en kwaliteit van voedergewassen op basis van zowel optische teledetectiegegevens als een dynamisch groeimodel: hulp voor boeren bij hun beheer van voedervoorraden

Onderzoeksproject T4/DD/67 (Onderzoeksactie T4)


Personen :


Beschrijving :

Goed landbouwbeheer is alleen mogelijk voor zover er grondstoffen beschikbaar zijn en kwaliteit bekend is. Bij veefokkerij zijn deze grondstoffen hoofdzakelijk voeder in de exploitatie. Daarom is de schatting van voedervoorraden en de kwaliteit ervan uiterst belangrijk voor zulke landbouwsystemen.

Hiertoe werden dynamische modellen ontworpen die het verband beschrijven tussen gewasgroei (opbrengst), gewaskwaliteit en milieufactoren (zonnestraling, temperatuur, beschikbaarheid van voedingsstoffen) (Oger 1994: Gustavsson et.al. 1995). Deze modellen blijken het echter te laten afweten als groeiomstandigheden niet optimaal zijn (Clevers 1997). Eén oplossing is het model te kalibreren met informatie over de werkelijke toestand van het gewas tijdens het seizoen. Dit is informatie zoals de bladoppervlakteïndex (LAI) of de biomassa geschat met NDVI (Normalised Difference Vegetation Index), die verschaft zou kunnen worden door teledetectie (Clevers 1997).

Het doel van het huidige project is deze benadering toe te passen om de foerageeropbrengst en kwaliteit op het niveau van de boerderij te voorspellen. Eenmaal gekalibreerd, zal dit instrument verder ontwikkeld worden om rechtstreeks ter beschikking gesteld te worden van de boeren.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid