Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Ontwikkeling van een automatisch interpretatie-instrument voor SAR en INSAR producten voor het Belgische Ministerie van Landbouw

Onderzoeksproject T4/DD/68 (Onderzoeksactie T4)


Personen :


Beschrijving :

Dit pilootproject omvat de documentatie en de toepassing van een reeks methoden en gespecialiseerde technieken voor de integratie van SAR-gegevens in een besluitvormingssysteem op gebied van landbouwtoepassingen. Dit is een overdacht tussen de Departementen van Milieuwetenschappen en landgebruikplanning (MILA) van de Université Catholique de Louvain en het Belgische Ministerie van Landbouw.

Het Ministerie van Landbouw is belast met de controle van de aangifteformulieren voor landoppervlakte en productie in de landbouw. Het ministerie heeft een autonoom, krachtig en volledig instrument ontwikkeld voor het gebruik van optische gegevens. Er worden aanvaardbare resultaten verkregen door gebruik van 3 optische gegevens van verschillende tijdstippen in het groeiseizoen (begin van de lente, eind van de lente, midzomer). Door de aanwezigheid van wolken is het niet altijd mogelijk deze drie beelden te verkrijgen binnen een tijdspanne die voldoet aan de eisen van de Europese Unie.

Met radargegevens kunnen deze problemen omzeild worden, omdat microgolven niet gevoelig zijn voor de samenstelling van de atmosfeer. Bovendien verkrijgt men door de zeer goede baanstabiliteit van de platforms zeer precieze tijdreeksen.

De algemene doelstelling van het project is het Controlesysteem van het Belgische Ministerie van Landbouw te steunen en strikte controletermijnen te waarborgen met behulp van tijdreeksen van SAR-beelden en combinaties van SAR- en optische gegevens.

Het project is specifiek gericht op:

- de ontwikkeling van een geografisch informatiesysteem waarmee de planning van SAR- en INSAR-productverwerving van platforms die reeds in hun baan geplaatst zijn of gepland zijn in de nabije toekomst alsook de kwalificatie van deze producten in verband met hun gebruik, namelijk gewasopvolging;
- de verwerkingketens en gebruikte algoritmen voor de gekalibreerde en gegeorefenceerde SAR-en INSAR-tijdreeksen alsook kwaliteitvolle rapporten van deze gegevens op niveau van het veld beschrijven en aanvullen;
- interpretatieschema's van ERS en ENVISAT (in dezelfde configuratie als ERS) SAR-tijdreeksen en optische SAR-producten te produceren;
- interpretatieschema's uitwerken voor andere sensoren (RADARSAT, andere configuratie van ENVISAT) of producten (INSAR).

Dit project is gebaseerd op een ervaring van vijf jaar van het MILA-departement op gebied van radarteledetectie en gewasopvolging en op een unieke reeks van 60 SAR-beelden en heliosynchrone veldgegevens verworven tussen 1995 en 1999.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid